Konferencja naukowa „Nowożytna filozofia brytyjska i jej znaczenie”

3 Mar, 2011; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów, Instytutu Filozofii UMK w Toruniu oraz Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, zapraszamy Państwa na konferencję naukową „Nowożytna filozofia brytyjska i jej znaczenie”, która odbędzie się w Toruniu w dniach 22-23 czerwca 2011 roku.

Tematem konferencji jest filozofia Wysp Brytyjskich od XVI do XIX wieku – tradycja intelektualna, którą tworzyli tacy klasycy myśli filozoficznej jak Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Reid, Hume czy Bradley. Wspólnie z historykami filozofii i kultury brytyjskiej z różnych ośrodków naukowych chcielibyśmy przedstawić aktualny stan badań nad nowożytną filozofią brytyjską, a także wymienić doświadczenia i informacje dotyczące przygotowywanych przekładów tekstów źródłowych na język polski. Przede wszystkim zaś chcemy zadać pytanie o znaczenie nowożytnej filozofii brytyjskiej dla myślenia filozoficznego – tak w czasach, gdy powstawała, jak i w epokach późniejszych. Mamy nadzieję, że szerokie spektrum zagadnień konferencji uczyni ją przestrzenią wszechstronnej dyskusji nad intelektualnymi dziejami Wysp Brytyjskich. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w „Ruchu Filozoficznym”.

Szczegóły dotyczące spotkania znajdą Państwo pod adresem:
http://www.filozofia.umk.pl/index.php?lang=_pl&m=page&pg_id=111

cfp filozofia brytyjska,        formularz_konfer.bryt