HERA – konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych

22 Lis, 2011; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum „HERA Joint Research Programme” zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych

“Cultural Encounters”

Spotkanie „matchmaking” – zapraszamy do rejestracji!

NCN zachęca wszystkich badaczy zainteresowanych realizacją wspólnych projektów w obszarze szeroko rozumianej humanistyki we współpracy z naukowcami z co najmniej dwóch innych krajów europejskich uczestniczących w programie do nadsyłania elektronicznych zgłoszeń do udziału w spotkaniu z potencjalnymi zagranicznymi partnerami. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2012 r. w Berlinie. Przeznaczone jest ono dla osób, które chciałyby do maja 2012 roku złożyć wniosek o finansowanie projektu badawczego w ramach międzynarodowego programu HERA JRP, do którego NCN przystąpiło w listopadzie 2011 r. Trzystu naukowców reprezentujących wszystkie kraje biorące udział w programie będzie miało w Berlinie okazję nawiązać kontakty, określić możliwe obszary współpracy i zaplanować działania zmierzające do opracowania wspólnych projektów i zgłoszenia ich do konkursu zatytułowanego „Spotkania kulturowe [Cultural Encounters]”, którego szczegółowe zasady zostaną ogłoszone w lutym 2012. Udział w spotkaniu każdego z uczestników z Polski zakwalifikowanego przez NCN zostanie dofinansowany ze środków HERA JRP. Rejestracja dla polskich partnerów jest otwarta do 15 stycznia 2012 r. Szczegóły dotyczące spotkania oraz rejestracji znajdują się na stronie internetowej: www.b2match.eu/hera2012

Finansowanie badań

Finansowanie w ramach konkursu obejmie projekty badawcze – realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z co najmniej trzech państw członkowskich należących do konsorcjum HERA JRP – dotyczące tematyki szeroko pojętych spotkań kultur i spotkań międzykulturowych. Projekty mogą czerpać z nauk takich jak: historia, literatura, studia kulturowe, historia sztuki, filologia i językoznawstwo, antropologia, filozofia i psychologia.

Kraje członkowskie konsorcjum HERA

Do konkursu przystępować mogą naukowcy oraz zespoły badawcze z: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Litwy, Luxemburga, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Skrócony opis założeń projektu HERA, przygotowany w języku polskim przez Narodowe Centrum Nauki, znajduje się na stronie: www.ncn.gov.pl/hera

Szczegółowy opis konkursu oraz wymagań konkursowych opublikowany zostanie z początkiem lutego 2012 roku na stronie: http://www.heranet.info/

Wnioski należy składać w języku angielskim zgodnie z procedurą opracowaną przez European Science Foundation.

Kontakt: Narodowe Centrum Nauki, tel. 12 341 90 00
dr hab. Wojciech Sowa – członek Rady programu HERA JRP, wojciech.sowa@ncn.gov.pl
Anna Plater-Zyberk – członek Zespołu Zarządzającego programu HERA JRP, anna.plater@ncn.gov.pl