Erasmus MUNDUS – 1/2012 – seminarium szkoleniowe

22 Sty, 2012; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości udziału w seminariach szkoleniowych „Wspólne studia jako skuteczna forma umiędzynarodowienia i uatrakcyjnienia kształcenia”, organizowanych w dniach 8 i 29 lutego 2012 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu 8 lutego 2012 r. proszone są o rejestrowanie się przy pomocy formularza on-line https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/ed31acb15163a83b551b023c9ac62b9e
Rejestracja do 1 lutego 2012 r.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu 29 lutego 2012 r. proszone są o rejestrowanie się przy pomocy formularza on-line https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/6576f81f00725d11696c1ad1c4d825a2
Rejestracja do 22 lutego 2012 r.

Program seminarium znajdą Państwo tutaj: program_wspólne studia

Powrót modernizmu?

22 Sty, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Zakład Estetyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej serdecznie zaprasza na konferencję:

Powrót modernizmu?

która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2012 roku w Kazimierzu Dolnym.

Treść zaproszenia, opis tematyki konferencji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach:

Zaproszenie – Powrot Modernizmu
Formularz zgloszeniowy – Powrot modernizmu

Z wyrazami szacunku,
sekretarz konferencji
dr Rafał Czekaj
e-mail: rafal.czekaj@poczta.umcs.lublin.pl

STRATEGIA ROZWOJU IT UCZELNI WYŻSZEJ – DOŚWIADCZENIA, POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI

22 Sty, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

XV edycja konferencji z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią
STRATEGIA ROZWOJU IT UCZELNI WYŻSZEJ – DOŚWIADCZENIA, POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI

21 lutego 2012 r., Warszawa

Nadchodząca, XV edycja konferencji IWZU skupia się na wymianie doświadczeń międzyuczelnianych związanych z informatyzacją i funkcjonowaniem uczelni w nowych realiach prawno – organizacyjnych. W trakcie realizacji obrad swoje prezentacje będą miały takie uczelnie jak: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białym Stoku. Poruszane zagadnienia będą związane z ustawą „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”, ePUAP’em, platformą E-learningową, ochroną własności intelektualnej. Ciekawym wystąpieniem połączonym z dyskusją będzie wykład Pana dr Bogusława Szymańskiego, dyrektora Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (MEN), który opowie o potrzebach powołania nowej instytucji jaką jest Agencja Wymiany Akademickiej.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do udziału.

Prowadzenie obrad: dr Janina Mincer – Daszkiewicz, Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Program:

10:00    Wykład inaugurujący: Informatyzacja uczelni wyższych w świetle nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”
– Informatyzacja w MNiSW – zintegrowana platforma informatyczna POL-on
– Zapisy Ustawy określające zakres danych przekazywanych z uczelni do POL-onu
– Przygotowanie danych dla POL-onu w systemie informatycznym  uczelni wyższej na przykładzie USOS – modelowanie danych, przygotowanie plików importu
– Wyzwania – integracja danych z różnych baz uczelnianych, aktualizacja danych w POL-onie – Dalsze prace nad informatyzacją MNiSW w kontekście sprawozdawczości z uczelni
dr Janina Mincer – Daszkiewicz, Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

10:40    Prezentacja sponsorska: Wyzwania stojące przed uczelnią wyższą w kontekście niżu demograficznego
Partners in Progress

11:10    Prezentacja sponsorska:

11:40    Case Study: Integracja uczelnianych systemów rekrutacyjnych z elektroniczną platformą usług administracji publicznej na przykładzie ERK w Uniwersytecie Jagiellońskim
– Obowiązek wdrożenia e-administracji w uczelniach wyższych
– Korzyści z wykorzystania ePUAP dla uczelni i studentów
– Zastosowanie procedury administracyjnej w zakresie doręczania decyzji w formie elektronicznej i niezbędne zmiany w uczelnianych systemach dziedzinowych
– Problemy prawne i techniczne związane z dalszą informatyzacją w procedurze rekrutacji na studia,
– Wnioski płynące z doświadczeń związanych z wdrażaniem e-administracji w procesie rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim
Ewa Całus, Jakub Mrowiec, Dział Rekrutacji na Studia, Uniwersytet Jagielloński

12:20    Przerwa, lunch

12:50    Wykład: Realizacja projektów e-learningowych na przykładzie Politechniki Gdańskiej – kulisy funkcjonowania
– Doświadczenia e-learningowe Politechniki Gdańskiej:
Centrum Edukacji Nestacjonarnej Politechniki Gdańskiej 1997-2004,  projekt KNOW 2005-2007,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,  Wydział Zarządzania i Ekonomii, Centrum Języków Obcych
– Koncepcja modułowa projektu eUczelnia: eDziekanat, eWspółpraca, eArchiwum, eKontakt, eNauczanie, eStudent, eNauka
– Zespół ds. uczelnianej platformy e-learningowej – zadania, metody pracy
– Model platformy CENO PG – test funkcjonalności
– Plan działania na lata 2012-2013
Anna Grabowska, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, Politechnika Gdańska

13:30    Prezentacja firmowa: Infrastruktura PKI – narzędzie bezpiecznej identyfikacji użytkowników systemów informatycznych uczelni.
Tomasz Długosz, Opteam S.A.

13:50    Prezentacja firmowa: Comarch

14:10    Prezentacja firmowa: Epson – innowacyjne produkty i rozwiązania niezbędne w procesie nauczania. Epson

14:30    Prezentacja firmowa: Portale uczelniane i ich funkcje w komunikacji zewnętrznej i w komunikacji wewnątrz uczelni (intranet) Kalasoft

14:50    Wykład i dyskusja: Agencja Wymiany Akademickiej – Czy istnieje potrzeba powołania nowej instytucji?
– Agencje w polskim systemie administracji – podstawy prawne,cele i zadania, źródła finansowania.
– Sytuacja w innych krajach europejskich( w odniesieniu do instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego).
– Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – status prawny, zadania, finansowanie.
– Szkoły wyższe a współpraca międzynarodowa – zapisy ustawowe i ich konsekwencje.
– Cudzoziemcy studiujący w Polsce-dane za 2010/11.
– Wnioski:
-czy powołanie agencji wymiany akademickiej przyniesie uczelniom korzyści?
-jakie byłyby koszty takiego rozwiązania?
dr Bogusław Szymański, Dyrektor, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

15:10    Przerwa.

15:30    Case study: Wspieranie aktywności e-learningowej nauczycieli z perspektywy uczelni
– Zapewnienie środowiska pracy online – jego bieżąca obsługa i wzbogacanie o nowe możliwości
– Wsparcie metodyczne procesu projektowania i prowadzenia e-zajęć
– Pomoc techniczna w zakresie przygotowania i publikacji materiałów dydaktycznych
– Stworzenie warunków do doskonalenia warsztatu pracy e-nauczyciela
– Ocena jakości e-zajęć i jej integracja z uczelnianym systemem zapewnienia jakości
dr Maria Zając, Specjalista ds. Jakości Kształcenia  Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej, Szkoła Główna Handlowa

16:10    Wykład i dyskusja: Ochrona własności intelektualnej w E-learningu
– Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu
– Warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – unormowania prawne
– Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej – przesłanki uznania za przedmiot prawa autorskiego
– Utwór jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze
– Dzieło multimedialne jako przedmiot prawa autorskiego.
– Kurs e-learningowy jako utwór zbiorowy
– Elementy utworu multimedialnego i ich ochrona prawnoautorska
– Cytat w utworze multimedialnym. Prawo cytatu i jego granice
dr Zofia Zawadzka, Zakład Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

17:00    Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 21 lutego 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt
udziału dla pracowników akademickich i dla przedstawicieli sektora edukacyjnego wynosi:
0 zł – przy zgłoszeniu przesłanym do 8 lutego 2012 r. (z zaproszenia mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby z jednej uczelni)

390 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym od 9 lutego 2012 r.

Koszt udziału dla przedstawicieli biznesu wynosi:600 zł + 23% VAT

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.
______________________________________________________________________________
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
faksem – do pobrania Formularz_zgłoszeniowy_XV_IWZU_Uczelnie
bądź elektronicznie:  http://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/iwzu/formularz_mj.php

_______________________________________________________________________________
Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78 ______________________________________________________________________________
Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.
tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51
fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56
ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa
www.cpi.com.pl

CULTURE, COMMUNICATION AND COGNITION

22 Sty, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
komitet organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej pt.

CULTURE, COMMUNICATION AND COGNITION
EXPLAINING COGNITIVE-CULTURAL COMPONENTS OF MEDIA AND COMMUNICATION

International Conference Poland Lublin 7-9 May 2012

Keynote Speaker
DAVID R. OLSON
(University of Toronto)

ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia w niej czynnego udziału.

Celem konferencji jest stworzenie platformy dla przeprowadzenia interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej wzajemnych relacji między kulturą, poznaniem i komunikacją, przy szczególnym uwzględnieniu kulturowych i poznawczych konsekwencji pisma i innych środków komunikacji. Zachęcamy specjalistów z różnych dziedzin humanistyki aby w oparciu o prace H. Innisa, M. McLuhana, J. Goody’ego,  E. Havelocka, W. Onga, D. Olsona oraz L. Wygotskiego  poddali krytycznej ocenie koncepcje poznawczych i kulturowych funkcji mediów, komunikacji i języka. Szczególnym zainteresowaniem będą cieszyć się rozważania  prowadzone na styku nauk kognitywnych oraz teorii mediów i komunikacji, przy uwzględnieniu takich orientacji teoretycznych jak: ekologia mediów, teoria piśmienności, teoria aktów mowy, analiza dyskursu, semiotyka kultury, teoria działań komunikacyjnych oraz komunikologia i medilogia.

Przyjmujemy zgłoszenia referatów zarówno w języku angielskim jak też języku polskim.

Termin zgłoszeń: 29 lutego 2012

Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji:

http://culturecommcog.wordpress.com/

CCC-call-for-papers-poster

dr Marcin Trybulec
Sekretarz konferencji
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

19 Sty, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Aleksandra Horecka odwołuje dyżur 26 stycznia 2012 roku (czwartek). Następny dyżur odbędzie się 2 lutego 2012 roku (czwartek), w godz. 11:00-14:00, pok. 304.

Panel dyskusyjny pt. „Czas ciała?”

19 Sty, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Redakcja kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”
zapraszają na panel dyskusyjny

pt. „Czas ciała?”

W dyskusji udział wezmą: Jacek Migasiński, Monika Murawska, Marek Pokropski,
Monika Rogowska-Stangret, Alicja Sawicka, Magdalena Środa (moderatorka)

Spotkanie zorganizowane w związku z wydaniem numeru tematycznego PF-L pt. „Ciało”
30 STYCZNIA 2012 (poniedziałek) w godz. 17:15-19:15
stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (główny kampus UW), II piętro, sala 205.

plakat

18 Sty, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska odwołuje dyżur w poniedziałek – 23 stycznia 2012 roku. Kolejny dyżur odbędzie się w poniedziałek – 30 stycznia 2012, godz. 14.00-15.00 pok. 10.

18 Sty, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Anna Wolińska odwołuje dyżur w środę – 18 stycznia 2012 roku. Kolejny dyżur odbędzie się w piątek – 20 stycznia 2012, w godz. 14:45-16:15 pok. 105.

Gościnny referat Profesora Andrzeja Grzegorczyka

17 Sty, 2012; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Szanowni Państwo,
w najbliższą środę na seminarium „Rozmaitości filozoficzno-logiczne”

Profesor Andrzej Grzegorczyk
wygłosi gościnny referat o logice równoznaczności.
 
Termin: środa, 18 stycznia 2012, godz. 16:45
Miejsce: Instytut Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, s. 109 (I piętro)
Strona seminarium:
http://www.logikawfilozofii.uw.edu.pl/

Serdecznie zapraszam!
Joanna Golińska-Pilarek

16 Sty, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Witold Strawiński odwołuje zajęcia i dyżur w terminie od 16-20 stycznia 2012 roku z powodu choroby.

Godziny pracy sekretariatu ds. pracowniczych i doktoranckich w dniach 16-20 stycznia 2012

15 Sty, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, w dniach 16-20 stycznia 2012 roku sekretariat ds. pracowniczych i doktoranckich będzie czynny w następujących godzinach:
poniedziałek, środa i czwartek godz. 14.00 – 17.00
wtorek i piątek – nieczynne dla interesantów.

Nauka wobec religijności i duchowości człowieka

15 Sty, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
zapraszamy kadrę naukową, doktorantów oraz studentów na I Ogólnopolską Konferencję Psychologiczną pt.

„Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”

która odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 24-25 kwietnia 2012 roku.

Konferencję swoją obecnością uświetnią między innymi autorytety z dziedziny religioznawstwa – Pani Profesor dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – oraz psychologii religii – ks. prof. dr hab. dr c. h. Kazimierz Popielski.
Zapraszamy na stronę konferencji: http://www.konferencjaduchowosc.pl/
Zgłoszenia aktywnego uczestnictwa przyjmujemy do 29 lutego 2012 roku.
Tutaj można pobrać komunikat oraz formularz zgłoszeniowy:

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa                       karta zgłoszenia

Perspektywa gender w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym – bezpieczeństwo bez kobiet?

15 Sty, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje 7 marca 2012 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

„Perspektywa gender w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym – bezpieczeństwo bez kobiet?”

Poniżej zaproszenie, w którym zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy.
Formularz zgłoszeniowy gender bezpieczeństwo