Studencka konferencja naukowa „Perspektywy buntu”

3 Kwi, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w studenckiej konferencji naukowej „Perspektywy buntu” organizowanej przez Socjologiczne Koło Naukowe UP, która odbędzie się 18 maja 2012 r. Abstrakty można wysyłać do 8 kwietnia 2012 r. Więcej informacji na http://perspektywy-buntu.blogspot.com/

formularz zgłoszeniowy

„Badania dla humanistów” – konkurs w ramach projektu HERA JRP

3 Kwi, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Konsorcjum HERA JRP to sieć 21 instytucji partnerskich, które wraz z Komisją Europejską wspierają badania naukowe z dziedziny humanistyki w Europie. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego celem jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne problemy i wyzwania współczesnej Europy.

Obecnie ogłoszono nowy konkurs konsorcjum Hera JRP “Cultural Encounters” – termin składania wniosków: 4 maja 2012 roku – http://www.heranet.info/

Projekty mogą czerpać z nauk takich jak: historia, literatura, studia kulturowe, historia sztuki, filologia i językoznawstwo, antropologia, filozofia i psychologia. Szczególnie zalecane jest łączenie aspektów teoretycznych i praktycznych.

Podobnie jak w poprzedniej edycji HERA JRP o finansowanie mogą się starać naukowcy realizujący projekty w zespołach składających się z badaczy pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów. Łączny planowany budżet środków przeznaczonych na granty badawcze to ponad 18 milionów euro, w tym 6 milionów pochodzących z budżetu Komisji Europejskiej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na szkolenie. Prelegentką będzie pani Anna Plater-Zyberk (Narodowe Centrum Nauki), która przybliży zasady konkursu oraz zasady finansowania projektu.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 5 kwietnia 2012 roku w godzinach 10:30-12:00 (rejestracja od 10:00). Miejsce spotkania: budynek STOŁÓWKI, sala konferencyjna GIL, ul. Warszawska 24 (kampus Politechniki Krakowskiej).

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.transfer.edu.pl

Osoba do kontaktu:
Magdalena Wójtowicz
wojtowicz@transfer.edu.pl
12 628 2660
Serdecznie zapraszamy!!!

3 Kwi, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Barbara Markiewicz odwołuje zajęcia 3 kwietnia 2012 roku (poniedziałek) i przekłada dyżur na czwartek  – 5 kwietnia 2012 na godz. 12.00.

3 Kwi, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Adam Górniak odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 3-6 kwietnia 2012 roku z powodu choroby.

Rozmawiając z dzieckiem – teoria i praktyka relacji dorosły-dziecko według Janusza Korczaka

3 Kwi, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Ignatianum wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Polskim Towarzystwem Pedagogicznego, w Roku Janusza Korczaka zapraszają doktorantów i studentów studiów pedagogicznych, filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, literaturoznawczych oraz innych dyscyplin, zainteresowanych życiem i dziełem Janusza Korczak do uczestnictwa w Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej doktorantów i studentów „Rozmawiając z dzieckiem – teoria i praktyka relacji dorosły-dziecko według Janusza Korczaka”, która odbędzie się w Akademii Ignatianum w Krakowie w dniu 15 października 2012 roku.

Zgłoszenia:
Zapraszamy studentów i doktorantów różnych kierunków do zgłaszania referatów, mieszczących się w przyjętej problematyce do 20 maja 2012 na adres: korczak@ignatianum.edu.pl

Prosimy o przysyłanie abstraktów o objętości 1500-3000 znaków. Na ich podstawie zostanie dokonany wybór czynnych uczestników konferencji. Planowane jest wydanie tomu monograficznego na bazie materiałów konferencyjnych. Uwaga: ilość miejsc ograniczona.

Informację o zakwalifikowaniu tekstu do wystąpienia wyślemy drogą mailową do 25 czerwca 2012 r.

Opłata konferencyjna:
Opłata konferencyjna wynosi 75 zł dla studentów, 100 zł dla doktorantów i pozostałych uczestników. Opłatę należy uiścić do dnia 15 września 2012 r.

Nazwa i numer konta: BPH 53 1060 0076 0000 3210 0016 0058 z dopiskiem: Korczak

Wszystkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej Akademii Ignatianum w Krakowie: www.ignatianum.edu.pl w zakładce – Konferencje i wydarzenia uczelniane.
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji uczestników oraz sali obrad zostaną podane w terminie późniejszym.

Osobami do kontaktu ze strony organizatorów są:
Dr Beata Topij-Stempińska – btopij@ignatianum.edu.pl
Dr Krystyna Zabawa – krystyna.zabawa@ignatianum.edu.pl

Dalsze szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco.

komunikat 1,              Karta zgłoszenia

2 Kwi, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Lucyna Juśkiewicz przekłada dyżur z dnia 2 kwietnia 2012 (poniedziałek) na 4 kwietnia 2012(środa) na godz. 15.00, pok. 210.

Spotkanie przedwyborcze z kandydatem na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

1 Kwi, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

W imieniu pana Dziekana WFiS, prof. Jacka Migasińskiego, uprzejmie zapraszamy wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Instytutu Filozofii na spotkanie przedwyborcze z kandydatem na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzym Z. Nowakiem, Dziekanem Wydziału Zarządzania UW.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 3 kwietnia o godz. 16.00
w Instytucie Socjologii, ul. Karowa 18, I p., sala 104.

1 Kwi, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Mieszko Tałasiewicz odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 3 kwietnia 2012 roku (wtorek).

1 Kwi, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Tomasz Bigaj odwołuje zajęcia w poniedziałek – 2 kwietnia 2012 roku, z ważnych powodów rodzinnych (zajęcia będą odrobione w późniejszym terminie).

1 Kwi, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Anna Wolińska odwołuje dyżur w poniedziałek 2 kwietnia 2012 roku, z powodu choroby.