Sesja naukowa „Trochę nowego w podstawach matematyki” dedykowana Profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi z okazji 90. rocznicy urodzin

8 Paź, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Dnia 13 października 2012 w Warszawie, na Wydziale Matematyki i Informatyki UW (ul. Banacha 2) w sali 4420 odbędzie się sesja naukowa Trochę nowego w podstawach matematyki dedykowana Profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi z okazji 90. rocznicy urodzin.

Sesja organizowana jest przez Wydział Matematyki, Informatyki Mechaniki UW oraz Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki. Sesja rozpocznie się o godzinie 11:00, a zakończy o 14:30.

Plan sesji

  • Zofia Adamowicz (IM PAN): Słabe fragmenty arytmetyki i ciekawy predykat niesprzeczności
  • Konrad Zdanowski (UKSW): O istotnej nierozstrzygalności słabej teorii konkatenacji
  • Joanna Golińska-Pilarek (IF UW): O pewnych własnościach logiki równoważności opisowej
  • Andrzej Salwicki (UKSW): Czego informatycy nauczyli się od Grzegorczyka

Profesor  Andrzej Grzegorczyk jest wybitnym polskim filozofem, ale także wysokiej rangi matematykiem, który wniósł trwały wkład do logiki matematycznej. Wypracowane przez niego pojęcie hierarchii funkcji pierwotnie rekurencyjnych zwanej dziś powszechnie Hierarchią Grzegorczyka antycypowało teorię złożoności obliczeniowej, a pionierskie prace Profesora z lat pięćdziesiątych XX wieku przyczyniły się do powstania polskiej szkoły informatyki teoretycznej.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!