Zaliczenie przedmiotu „Technologie informacyjne i komunikacyjne”

8 Kwi, 2013; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że warunkiem koniecznym zaliczenia I roku studiów jest zaliczenie przedmiotu „Technologie informacyjne i komunikacyjne” (3501-DO-TIK) prowadzonego obecnie w formie kursu internetowego przez pana dr. Piotra Wilkina. W systemie USOS zostały umieszczone kryteria oceny tych zajęć. Wśród nich jest m.in. „bieżące rozwiązywanie testów z aktualnego tematu”. Osoby, które nie spełnią wszystkich wskazanych w USOS kryteriów, nie będą mogły uzyskać zaliczenia tego przedmiotu.
Z poważaniem
dr Bogdan Dziobkowski
Z-ca Dyrektora ds. studenckich
Instytutu Filozofii UW