Filozofia 2.0. Paradygmaty – wartości – instytucje

25 Maj, 2013; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „Filozofia 2.0. Paradygmaty – wartości – instytucje”, która odbędzie się 17–18 października 2013 roku w Białymstoku. Konferencja, organizowana pod patronatem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, ma służyć pogłębionej refleksji nad obecnym stanem filozofii w Polsce, zwłaszcza w kontekście jej wieloparadygmatyczności, uwarunkowań instytucjonalnych i systemowych, a także wymiaru aksjologicznego.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2013. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.
Z poważaniem
Marcin Pańków, Witold Hensel