Seminarium z historii metafizyki i estetyki pt. „Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu – teoria piękna i twórczości“

14 Paź, 2013; Aktualności Ogłoszenia

Dr Gabriela Kurylewicz zaprasza w roku 2013/2014 na seminarium autorskie z historii metafizyki i estetyki pt. „Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu – teoria piękna i twórczości“, we wtorki o godz. 18.30 w Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19 w Warszawie.

Pierwsze spotkanie 15 października 2013.

Organizatorzy: Fundacja Forma – Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych, Fundacja Piwnica Artystyczna W.Warskiej i A.Kurylewicza oraz Przegląd Filozoficzno-Literacki.

Seminarium pod Patronatem Prorektora UW Prof. Alojzego Z. Nowaka, zarejestrowane jako Przedmiot 8117-Sem-OG – „Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu – teoria piękna i twórczości” wprowadzony do USOSa i do rejestracji żetonowej – OG na rok 2013.

Seminarium poświęcone jest metafizycznej teorii twórczości, której celem jest transcendentne piękno. Rozważania będą prowadziły od lektury Summy Teologii oraz tekstów neoplatoników (Boecjusza, Proklosa i Pseudo-Dionizego), które Tomasz komentował, do tekstów Arystotelesa (Metafizyka, O duszy, Fizyka, Etyka Nikomachejska, Poetyka) oraz wybranych dialogów Platona (Fedon, Menon, Fajdros, Parmenides, Sofista, Fileb, Prawa, Timajos, Teajtet).