Konferencja naukowa pt. „Albert Schweitzer – geniusz XX wieku. Konferencja w 99–lecie powstania Etyki czci dla życia”

5 Mar, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Sozologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszamy Państwa na Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Albert Schweitzer – geniusz XX wieku. Konferencja w 99 – lecie powstania Etyki czci dla życia”, która odbędzie się 8.04.2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia związane z postacią i działalnością Alberta Schweitzera. Pragniemy w trakcie konferencji podjąć rozważania dotyczące dokonań Alberta Schweitzera w trzech dziedzinach:

  1. etyki i filozofii (środowiskowej),
  2. teologii,
  3. medycyny.

Konferencja skierowana jest do wykładowców akademickich, doktorantów i studentów różnych dyscyplin naukowych zajmujących się zagadnieniami wchodzącymi w zakres planowanej konferencji.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przysłanie zgłoszenia do dnia 01.04.2014 roku na adres termagdalena@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (imię i nazwisko, ośrodek naukowy i kierunek studiów), tytuł wystąpienia oraz krótki abstrakt referatu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych prelegentów, spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane wystąpienia, które wezmą udział w konferencji (jeśli wszystkie będą mieściły się w tematyce konferencji o wyborze będzie decydowała kolejność zgłoszeń). Referat powinien trwać max 15 minut. Udział w konferencji jest bezpłatny. Prelegenci i słuchacze otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji oraz o wygłoszeniu referatu.

Planowana jest publikacja monografii pokonferencyjnej, płatnej, dla chętnych prelegentów.