PROGRAM HORYZONT 2020 – warsztaty dla osób przygotowujących wnioski na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)”

2 Mar, 2014; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na

,,WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW – przygotowanie wniosków na konkurs:
„Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)”,
ogłoszony w programie HORYZONT 2020”.

Projekty typu RISE: Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji. Unijne fundusze wspierają projekty (1) wymiany międzysektorowej zarówno pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi, jak i z krajami trzecimi (ale nie w obrębie tego samego kraju); (2) wymiany pracowników sektora akademickiego, ale tylko pomiędzy Europą i krajami trzecimi oraz (3) kombinację obu powyższych możliwości.

Data: 12 marca 2014 roku (środa), w godz. 9:00 – 13:45.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW).

Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań UW we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK).

Program spotkania znajdziecie Państwo tutaj: Szkolenie_program_12 03 2014

UWAGA: Szkolenie adresowane jest do osób reprezentujących mazowieckie instytucje sektora akademickiego i pozaakademickiego, w tym MŚP, przygotowujących wnioski w ramach, otwartego w dn. 11.12.2013 konkursu: „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), jako koordynatorzy lub partnerzy.

REJESTRACJA: Wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line, dostępnego na stronie internetowej:
http://bob.strony.uw.edu.pl/

Rejestracja będzie otwarta do dnia 10 marca 2014 roku, do godziny 12:00.

Liczba miejsc ograniczona (60 osób z całego Mazowsza).

Osoby, które dokonają rejestracji on-line na spotkanie, otrzymają e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do dnia 11 marca 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Zaręba, tel. (22) 55 24 213