Konferencja naukowa pt. „Przestrzenie kultury i edukacji wizualnej”

3 Kwi, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Katedra Metod i Technik Nauczania
Wydział Podstaw Techniki
Politechnika Lubelska

Zaprasza do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.
„Przestrzenie kultury i edukacji wizualnej”
Kazimierz Dolny, 22-23 września 2014 roku

Założenia programowe:
W ostatnich latach w wielu ośrodkach akademickich rozwijają się badania nad kulturą wizualną jako konsekwencją zwrotu piktorialnego we współczesnej humanistyce. Jest to najczęściej namysł nad obrazem w ujęciu estetycznym, medioznawczym, historyczno- kulturowym, antropologicznym czy filozoficznym. Zatem obraz staje się powoli faktem społeczno-kulturowym, na który zwraca uwagę także specyficzny rodzaj socjologii – socjologia wizualna. Powstają przy tym nowe pytania, na które powinni odpowiadać także psychologowie, pedagodzy, dydaktycy zainteresowani świadomością i jej kształtowaniem u młodego człowieka. Zapraszamy do stawiania tych pytań i proponowania odpowiedzi, które mogą ukazać nowatorskie możliwości, ale też i zagrożenia płynące ze strony pictoral turn.

Proponowane zakresy tematyczne sesji naukowych:

A. Sekcja filozofii, socjologii i antropologii kulturowej
1. Jedna czy wiele antropologii obrazu?
2. Kultura ekranu-szanse i zagrożenia dla kultury elitarnej.
3. Kształtowanie kompetencji wizualnych podmiotu ponowoczesnego.
4. Nowe Media a obrazowość przekazu.
5. Mentalność zinformatyzowana i jej przejawy.
6. Wyzwania socjologii wizualnej.

B. Sekcja psychologii i pedagogiki
1. Nowa subdyscyplina pedagogiki- pedagogika medialna/wizualna?
2. Zastosowanie wizualności technik informatycznych w nauczaniu przedmiotów ścisłych.
3. Czy psychologia i pedagogika powinny być zainteresowane rozwojem świadomości wizualnej młodego człowieka?
4. Diagramatyka jako nowy język dydaktyki techniki.
5. Symulacje komputerowe wybranych procesów kształcenia – zastosowanie metod sztucznej inteligencji.
6.Technologie edukacyjne w procesie kształcenia.

Formy wystąpienia: referat, wykład, prezentacja. Przewidywany czas wystąpienia: 20-30 min.//Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w dobrze punktowanym czasopiśmie Politechniki Lubelskiej „Advances in Science in Technology Research Journal”(w j.angielskim; 5 pkt), a także w monografii (w uczelniach technicznych bardziej korzystna punktacja za artykuł).

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, UMCS
Prof. dr hab. Klaudiusz Lenik, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. Krystyna Chałas, KUL
Prof. dr hab. inż. Mychaylo Paszeczko, Politechnika Lubelska
Dr hab. Zofia Majewska, UMCS
Dr hab. Miroslav Gejdoš, Prof. KU w Ružomberku
Dr hab. Dorota Wójcicka- Migasiuk, Prof. Politechniki Lubelskiej
Dr hab. Halina Rarot, Politechnika Lubelska
Dr hab. Adam Maj, Prof. KUL

Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca: Dr hab. Halina Rarot, Politechnika Lubelska
Dr Mariusz Śniadkowski, Politechnika Lubelska
Dr Konrad Gauda, Politechnika Lubelska
Mgr Zygmunt Lenik, Politechnika Lubelska

Informacje praktyczne:
Rejestracji na konferencję można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Wydziału Podstaw Techniki (zakładka „rejestracja”) lub przesyłając kartę zgłoszenia wraz z abstraktem na adres e-mail: h.rarot@pollub.pl
Abstrakty prosimy nadsyłać do 31 maja 2014 roku.
Organizatorzy w ramach opłaty konferencyjnej zapewniają noclegi, obiady i uroczystą kolację w Ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym „Arcadia” w Kazimierzu Dolnym.
Opłata Konferencyjna wynosi 450 zł. Wpłaty prosimy kierować do dnia 15 czerwca 2014 r. na konto;
KONTO BANKOWE. Politechnika lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin. Bank PEKAO S.A. O Lublin, Nr 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364 z dopiskiem  Konf. WPT.
Kontakt: h.rarot@pollub.pl, tel. kom. 513- 926- 014