Dr Jakub Kloc-Konkołowicz laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis”

9 Cze, 2014; Aktualności Ogłoszenia


Dr Jakub Kloc-Konkołowicz został laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis”, przyznawanej przez Fundację Humboldta młodym naukowcom spoza Niemiec za znaczące osiągnięcia. Do nagrody nominować mogą wyłącznie niemieccy naukowcy ze znaczącym dorobkiem (w tym wypadku był to prof. Axel Honneth z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem).

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 4 czerwca 2014 roku w murach Pałacu Charlottenburg w Berlinie, w ramach dorocznego zjazdu Fundacji Alexandra von Humboldta.

Rocznie przyznawanych jest do 25 takich nagród (na wszystkie dziedziny nauki i wszystkie kraje świata).
Laureat będzie mógł podczas rocznego pobytu na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem realizować we współpracy z gospodarzem, prof. Axelem Honnethem, wspólny projekt naukowy z dziedziny filozofii społecznej.
Serdecznie gratulujemy!

Prof. Helmut Schwarz, Prezes Fundacji Aleksandra von Humboldta z laureatem