Konferencja pt: „Moralność – między teorią a światem przeżywanym”

9 Cze, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają do udziału w konferencji naukowej Moralność – między teorią a światem przeżywanym, która odbędzie się w Toruniu w dniach 25-26 września 2014 roku. Organizatorzy konferencji przewidują dwa sposoby publikacji tekstów powstałych na kanwie wygłoszonych na konferencji referatów:

1) w monografii zbiorowej Etyka, społeczeństwo, świat przeżywany;

2) lub w recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym. W monografii Etyka, społeczeństwo, świat przeżywany zostaną opublikowane m.in. tłumaczenia tekstów dotyczących problematyki świata przeżywanego w perspektywie filozofii praktycznej, przygotowane przez autorów zagranicznych: Ilje Srubara, Thomasa Eberle, Olivera Hallicha, Bernharda Waldenfelsa, Manfreda Sommera, Friedo Rickena, Gerharda Schulze go.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 września 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Planowany czas wystąpień wynosi 25 minut. Opłata konferencyjna wynosi 450 PLN i obejmuje koszt dwóch obiadów, bankietu, serwisu kawowego, materiałów promocyjnych i konferencyjnych oraz publikacji pokonferencyjnej.

Uwaga, 15 czerwca 2014 roku mija termin nadsyłania abstraktów. Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani uczestnictwem w konferencji zachęcamy do przesłania zgłoszenia na adres: Lebenswelt@wp.pl
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji: http://lebensweltumk.wordpress.com