Międzynarodowa konferencja naukowa: „The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action”

10 Mar, 2015; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 października 2015 roku.

Just War Conference_Warsaw_13-14 October