Ogłoszenie o rekrutacji studentów I roku do udziału w prowadzonych w IFiS PAN badaniach eksperymentalnych, finansowanych z grantu NCN

9 Mar, 2015; Aktualności Ogłoszenia

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje studentów pierwszego roku do uczestnictwa w badaniach dotyczących podejmowania decyzji w zespołach zadaniowych.
Badanie trwa około 30 minut, a za udział w nim oferujemy wynagrodzenie wysokości do 40 zł, w zależności od efektywności zespołu.
Badanie odbywa się w siedzibie IFiS PAN, w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72, pok. 201. Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych (wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce zaraz po zakończeniu badania).
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: badanie@ifispan.waw.pl
W razie pytań prosimy o kontakt: kwysienska@ifispan.waw.pl lub zkarpinski@ifispan.waw.pl
Serdecznie zapraszamy!