Seminarium z cyklu „Filozofia i ruchy społeczne”: prof. Janusz Dobieszewski i dr Maciej Sosnowski

6 Mar, 2015; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na seminarium z cyklu „Filozofia i ruchy społeczne”, które odbędzie się 21 marca 2015 roku w Pałacu Staszica w Warszawie. Rozpoczęcie o godz. 11.00.
Będą to kolejno zajęcia:
Rosja: Filozofia a rewolucja, gość: prof. dr hab. Janusz Dobieszewski (UW)
oraz
Lukács i rewolucja węgierska, gość: dr Maciej Sosnowski (IFiS PAN)
Zgłoszenia: filozofiairuchyspoleczne@gmail.com
Sięgając po termin jugosłowiańskiej grupy „Praxis”, można powiedzieć, że w określonych momentach dziejowych filozofia przeradza się w „myślenie rewolucji” i staje się integralną częścią praktyk emancypacyjnych. Zajmiemy się wybranymi nurtami filozofii emancypacyjnej XX wieku nie tyle w kontekście historii ruchów społecznych, ile raczej traktując filozofię jako integralną część tych ruchów.
Terminy: 21 marca, 18 kwietnia, 9 maja, 23 maja, 13 czerwca 2015 roku.
Formuła: Każde spotkanie składa się z dwóch seminariów tematycznych. Seminarium składa się z wykładu zaproszonego specjalisty lub specjalistki, dyskusji i części seminaryjno-warsztatowej. Łącznie 10 seminariów, 40 godz. zajęć. Planowana publikacja artykułów przygotowanych przez uczestników i uczestniczki.
Dla zainteresowanych możliwość uzyskania zaliczenia.
Dla osób spoza Warszawy refundacja kosztów dojazdu (liczba miejsc ograniczona). Rekrutacja na miejsca dofinansowane zgodna z zasadą równego udziału obu płci.
Organizatorzy i organizatorki zapewniają obiad.
Więcej na: http://filozofiairuchyspoleczne.pl/
Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa