Zaproszenie na seminarium „Personhood, Law, and Literature: Humane Philosophy and the Idea of the Tragic”, gościnnie prowadzi Profesor Ferenc Horcher

27 Kwi, 2015; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Organizatorzy Humane Philosophy Project z przyjemnością zapraszają studentów, doktorantów, a także pracowników Instytutu Filozofii UW na dwa specjalne spotkania seminarium „Personhood, Law, and Literature: Humane Philosophy and the Idea of the Tragic”, które gościnnie poprowadzi estetyk i filozof polityki Prof. dr hab. Ferenc Horcher, dyrektor Instytutu Filozofii Węgierskiej Akademii Nauk.

Spotkania dotyczyć będą tragicznego wyboru w kontekście opozycji pomiędzy perspektywami świecką a religijną, antyczną a współczesną, oraz filozoficzną a artystyczną.

Spotkania będą miały miejsce w pierwszy i trzeci czwartek maja (07.05 i 21.05.2015) o godzinie 10:00 w sali 108 w Instytucie Filozofii UW. Dalsze informacje dostępne są na stronie Instytutu Filozofii pod zakładką Humane Philosophy Project.

Dodatkowo dostępne jest także nagranie z wykładu Prof. Horchera wygłoszonego w ramach kolokwium zorganizowanego przez Humane Philosophy Project w Oxfordzie w zeszłym miesiącu. Wykład pod tytułem „The Concept of the Person: A Catholic-Aristotelian, Practical Philosophical Account” może służyć jako wprowadzenie do tematyki zajęć i dostępny jest na stronie www.humanephilosophy.com pod zakładką „media”.

Pierwsze spotkanie oparte będzie na analizie „Antygony” Sofoklesa, drugie natomiast na „Zabójstwie w katedrze” Eliota. Oba spotkania będą w języku angielskim.