Ogłoszenie w sprawie dodatkowego terminu zajęć w semestrze letnim w roku akademinckim 2014/2015

9 Maj, 2015; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 przypada 16 śród i tylko 13 piątków.
Proszę zatem, żeby na Wydziale Filozofii i Socjologii czternaste zajęcia piątkowe przeprowadzić w środę 3 czerwca 2015 roku.

Dziekan WFiS UW
Prof. UW dr hab. Krzysztof Koseła