XVI Warsztaty Logiczne pt. „Stopnie Turinga – Matematyka Konkretna – Arytmetyka”

7 Lip, 2015; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
w imieniu Przewodniczącego Komitetu Programowego – Profesora Marcina Mostowskiego oraz Komitetu Organizacyjnego (Antonio Maciej Matamoros Ochman – Przewodniczący, Michał Tomasz Godziszewski, Marek Czarnecki, Dariusz Kalociński i Michał Wrocławski) serdecznie zapraszamy na XVI Warsztaty Logiczne pt. „Stopnie Turinga – Matematyka Konkretna – Arytmetyka”.
Po raz pierwszy Warsztaty Logiczne zostały zorganizowane w 2000 roku i od tej pory odbywają się każdego lata. Wydarzenie jest kierowane do studentów, doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się logiką. Ma ono charakter konferencji roboczej, podczas której zostaje wszechstronnie przedstawiona wybrana tematyka.
Jednym z głównych celów Warsztatów Logicznych pozostaje stworzenie atmosfery umożliwiającej prowadzenia interdyscyplinarnej dyskusji o ciekawych zagadnieniach naukowych, a także nawiązywanie kontaktów w środowisku akademickim między grupami skupionymi wokół różnych dziedzin logiki. Oprócz tego Warsztaty pełnią funkcję szkoły letniej dla słuchaczy zainteresowanych logiką.
W tym roku na Warsztatach Logicznych poruszane będą kwestie klasyfikacji pojęć według ich złożoności obliczeniowej oraz zastosowań metod obliczeniowych w badaniu struktur skończonych. Tematyka ta obejmuje w szczególności:

  • strukturę hierarchii stopni Turinga, klasyfikację różnych paradygmatów obliczeniowych według hierarchii stopni Turinga (np. wyuczalności algorytmicznej, reprezentowalności nad klasą modeli skończonych, itp.), związki teorii stopni Turinga z siłą wyrazu logik i z rozstrzygalnością teorii aksjomatycznych;
  • podejście konkretne do badań nad podstawami matematyki (w opozycji do podejścia aksjomatycznego), metody teorio-modelowe w potencjalnie nieskończonych dziedzinach modeli skończonych, kombinatoryka, teoria automatów, matematyka dyskretna;
  • logiczne podstawy arytmetyki, tj. zagadnienia teorii modeli arytmetyki, teorii dowodu arytmetyki, badania sił wyrazu teorii arytmetycznych (także z kwantyfikatorami uogólnionymi), słabe arytmetyki, podsystemy arytmetyki drugiego rzędu, arytmetyka a złożoność obliczeniowa.

Zamierzamy zorganizować Warsztaty w dniach 16 września – 21 września 2015 roku. Impreza odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zetom” w Jachrance. Szczegółowe informacje o XVI Warsztatach Logicznych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.logika.uw.edu.pl/
Pod powyższym adresem można również znaleźć odnośniki do poprzednich edycji Warsztatów Logicznych.
Serdecznie zapraszamy!