Konferencja (24–26 września 2015) i Warsztaty (28–30 września 2015) Humane Philosophy Project: „Humane Philosophy and Human Nature”

17 Sie, 2015; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Organizatorzy Humane Philosophy Project mają zaszczyt zaprosić
na międzynarodową konferencję pod tytułem
„Humane Philosophy and Human Nature”,

która odbędzie się
w dniach 24-26 września 2015 roku
na Uniwersytecie Warszawskim
oraz
warsztaty rozwijające wybrane zagadnienia,
które będą miały miejsce w Instytucie Filozofii w dniach 28–30 września 2015.

Zarówno konferencja jak i warsztaty odbywać się będą w języku angielskim.

Konferencja wraz z warsztatami będzie otwarta dla rejestracji w systemie USOS podczas wrześniowej tury zapisów łącznie jako 30 godzin i 2 punkty ECTS. Więcej informacji na stronie www.humanephilosophy.pl

Konferencja ma na celu podjęcie zagadnień związanych z pojęciem natury ludzkiej w perspektywie różnych tradycji filozoficznych, kontekstów i konotacji kulturowych, a także jego znaczenia w odniesieniu do nauk przyrodniczych i społecznych. Dalsze informacje, jak również pełny opis merytoryczny dostępne są na stronie
www.humanephilosophy.com oraz http://philevents.org/event/show/18029

Wśród zaproszonych gości, których wykłady stanowić będą oś tematyczną konferencji, są między innymi:

 • Agata Bielik-Robson (Nottingham University, Polska Akademia Nauk)
 • Jos de Mul (Erasmus University of Rotterdam)
 • Alojzy Nowak (Uniwersytet Warszawski)
 • Andreas Kinneging (Leiden University)
 • Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Andrew Pinsent (University of Oxford)
 • Marcin Poręba (Uniwersytet Warszawski)
 • Zofia Rosińska (Uniwersytet Warszawski)
 • Line Ryberg-Ingerslev (Aarhus University)
 • Anthony Steinbock (Southern Illinois University)
 • Kenneth Stikkers (Southern Illinois University)
 • Jerry Valberg (University College London)

Konferencja przewiduje także 12 krótkich równoległych referatów, wybranych w drodze konkursowej.

Warsztaty pokonferencyjne prowadzone będą przez Anthoniego Steinbocka (Southern Illinois University), Kennetha Stikkersa (Southern Illinois University), Line Ryberg-Ingerslev (Aarhaus University), Ralpha Weira (University of Oxford) , oraz Samuela Hughesa (University of Cambridge).  Więcej informacji o harmonogramie i tematyce warsztatów dostępne jest na stronie: http://philevents.org/event/show/17918

Zapisy na konferencję oraz warsztaty otwarte są do 18 września 2015 przez stronę www.humanephilosophy.pl

Konferencja współorganizowana jest przez: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Ian Ramsey Centre for Science and Religion, Oxford University oraz Dalai Lama Cetre for Compassion, Oxford. Honorowym patronem wydarzenia jest Prorektor UW Alojzy Nowak. Konferencja otrzymała dotację Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.