Wystawa „Wstyd” w Instytucie Filozofii UW

15 Paź, 2015; Aktualności Ogłoszenia

Wystawa „Wstyd” powstała w ramach międzyuczelnianego seminarium Pracowni Współpracy Międzyuczelnianej, Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii UW, Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie i Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Powstałe dzięki wsparciu prof. Iwony Lorenc międzyuczelniane seminarium jest próbą stworzenia pola do dyskusji, w której uczestniczyliby studenci różnych uczelni. Umożliwia w ten sposób konfrontację rozmaitych języków: pojęciowego, obrazowego i teatralnego. Pierwsze seminarium z cyklu planowanych na następne lata, które odbywało się w semestrze letnim 2015 roku, zatytułowane zostało „Wstyd”. Lektura tekstów filozoficznych poświęconych wybranemu fenomenowi powiązana została z prezentacją obrazów audiowizualnych i krótkich zainscenizowanych przez studentów reżyserii scen. Fenomen wstydu stał się niezwykle bogatym źródłem inspiracji. Z jednej strony podporządkowany ramom kulturowym i z nimi związany, z pewnego punktu widzenia okazał się też jednocześnie zakorzeniony w samym istnieniu. Jak ujmuje to Emmanuel Levinas, uczucie wstydu, jego dokuczliwość i ostrość zasadzają się na doświadczanej przez nas niemożliwości utożsamienia się z bytem, którym jesteśmy, a którego motywów działania nie potrafimy pojąć. We wstydzie ujawnia się przede wszystkim fakt przykucia do samego siebie i niemożliwość ucieczki przed sobą samym.

Wystawa jest wynikiem wspólnych dyskusji, ale przede wszystkim pracy i zaangażowania studentów Akademii Sztuk Pięknych, którzy stworzyli obrazy fotograficzne i audiowizualne. Każda z prezentowanych prac powiązana została ze wstydem, ale jej kontekst nie musi ograniczać się wyłącznie do niego. Może nim być także przestrzeń Instytutu Filozofii. Interwencja w tę przestrzeń jest również metaforyczną próbą skonfrontowania pojęcia z obrazem, czy figury z dyskursem, o których pisał Jean-Francois Lyotard.

Wystawa „Wstyd” powstała we współpracy prowadzących seminarium: Mateusza Bednarkiewicza (AT), Moniki Murawskiej (ASP), Mateusza Salwy (UW) i Piotra Schollenbergera (UW) z młodymi artystami: Basią Gryką, Jakubem Gutkowskim, Jagodą Kwiatkowską, Agnieszką Mastalerz, Michałem Rumasem, Zuzanną Sękowską, Michałem Szaranowiczem oraz gościem seminarium – artystą fotografem Jackiem Porembą. Plakaty i ulotki zaprojektowała Agnieszka Mastalerz. Szczególne podziękowania należą się Zuzannie Sękowskiej, której wiedza i pomoc pozwoliły tej wystawie zaistnieć.

Prace można znaleźć w następujących miejscach:

  • piętro I – okno (przy sekretariacie studiów dziennych); korytarz; gablota w korytarzu przy sali 107, szyb windy (schody na II piętro)
  • piętro II – sala 209 (otwarta tuż przed zajęciami i tuż po zajęciach)
  • piętro III – hol w głębi korytarza; szyb przy windzie (przy sekretariacie ds. badań naukowych i współpracy); schody łączące II i III piętro