Oddział Warszawski PTS zaprasza na spotkanie: Emocje w podróży: wokół książki Andrzeja Stasiuka „Wschód”.

9 Lis, 2015; Aktualności Ogłoszenia

Spotkanie: Emocje w podróży: wokół książki Andrzeja Stasiuka „Wschód”.
Książki o podróżach mogą dostarczyć tyle samo wrażeń i materiału do refleksji, co same podróże. Opis nominowanej do nagrody Nike przedostatniej książki Andrzeja Stasiuka na stronie Wydawnictwa Czarne pobudza wyobraźnię: „[…] to niezwykły zapis podróży na Wschód – podróży we wspomnienia do obrazów z dzieciństwa spędzanego u dziadków na Podlasiu i podróży tam, skąd wyszły oddziały Czyngis-chana, tam, gdzie historia jest jak geologia i tektonika: nieunikniona, nieprzewidywalna, miażdżąca, tam, gdzie lucyferycznym blaskiem świeci nowa potęga – do Rosji, Chin i Mongolii. To próba uchwycenia cienia Wschodu, który na nas pada. Opowieść o tęsknocie, pragnieniu i strachu. I o tym, jak umyka przestrzeń, a powraca pamięć.” (Źródło: https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/wschod).
Celem naszego spotkania jest dyskusja inspirowana lekturą Stasiuka, a skoncentrowana wokół dwóch kategorii interpretacyjnych: emocji i podróży. Czy badając podróże i dyskursy podróżnicze powinniśmy używać kategorii wypracowanych przez socjologię emocji? Co wnosi takie podejście badawcze, jakie perspektywy otwiera? Czy podróże budzą jakieś szczególne emocje? Jakie emocje dotyczą podróżników, a jakie czytelników podróżniczej prozy? Czemu czytamy książki o cudzych wyprawach i co z nich w nas zostaje? Jaki obraz świata wyłania się z podróżniczych książek, czego zatem o Rosji i Wschodzie dowiemy się od Stasiuka? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć rozmawiając w gronie ekspertów w dziedzinie socjologii podróży, antropologii literatury, socjologii emocji, moralności i obyczaju.
W dyskusji udział wezmą:
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (IEiAK UW)
dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW (ISNS UW)
dr Anna Horolets (IFSiD UG)
Prowadzenie: dr Marta Cobel-Tokarska, dr Tatiana Kanasz (IFiS APS)
19 listopada (czwartek), godz. 17:00, Pałac Staszica (ul. Nowy Świat 72), sala 242.

Kilka słów o naszych gościach:
Anna Wieczorkiewicz, absolwentka etnologii i antropologii kulturowej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Obszary jej zainteresowań obejmują m.in. antropologię ciała, antropologię podróży i turystyki, antropologię literatury. Autorka książek „Wędrowcy fikcyjnych światów. Rycerz, pielgrzym i włóczęga” (Gdańsk 1997, Słowo obraz terytoria) oraz „Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży” (Kraków 2008, Universitas).

Anna Horolets, socjolożka i antropolożka społeczna, adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze to m.in. czas wolny migrantów, współczesne migracje (Polska, Wielka Brytania, USA), mobilność turystyczna i migracyjna, turystyka alternatywna (zwłaszcza do byłego ZSRR), analiza dyskursu. Autorka książki „Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR” (Universitas, Kraków 2013).

Wojciech Pawlik, socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, kierownik Katedry Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej ISNS UW. Zajmuje się socjologią emocji oraz (szeroko rozumianą) problematyką wartości i religijności. Autor książek „Prawo. Moralność. Gospodarka alternatywna” (Warszawa 1988, IPSiR UW) i „Grzech. Studium z socjologii moralności” (Kraków 2007, Nomos) oraz współredaktor tomu „Emocje a kultura i życie społeczne” (Warszawa 2010, IFiS PAN).