Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Współczesny liberalizm i jego krytyka. Porządek myśli i ład społeczny”, 21-22.01.2016

23 Gru, 2015; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej
Współczesny liberalizm i jego krytyka.
Porządek myśli i ład społeczny
,

która odbędzie się 21-22 stycznia 2016 roku w Sali Balowej UW w Pałacu Tyszkiewiczów (pierwszy dzień) oraz w sali 308 Starej Biblioteki UW (drugi dzień).

Pragniemy podjąć z perspektywy interdyscyplinarnej tematykę współczesnego liberalizmu, jego tożsamości oraz roli jaką odgrywa w aktualnym dyskursie społeczno-politycznym.
Referaty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • współczesne oblicze liberalizmu politycznego;
 • spójność projektu demokracji liberalnej;
 • potencjał poznawczy filozofii liberalnej;
 • czym jest neoliberalizm?;
 • relacje zwrotne między liberalizmem rynkowym a liberalizmem wartości;
 • liberalna wizja stosunków międzynarodowych;
 • miejsce i rola postępu w filozofii liberalnej;
 • antropologia liberalizmu: indywidualizm i autonomia czy egoizm i atomizm?;
 • liberalna koncepcja wolności;
 • aktualność liberalnego etosu;
 • rola i funkcje państwa w filozofii liberalnej;
 • liberalizm a globalizacja;
 • na jakie pytania liberalizm nie odpowiada?;
 • czym jest kultura liberalna?;
 • liberalizm wobec imigracji, inkulturacji i otwartych granic;
 • filozoficzna, polityczna i ekonomiczna opozycja wobec liberalizmu.

Rada programowa konferencji:
prof. Barbara Markiewicz, prof. AON dr hab. Anna Drabarek,
prof. AON dr hab. Agnieszka Legucka, prof. UW dr hab. Marcin Poręba,
prof. UW dr hab. Magdalena Środa, dr hab. Agnieszka Nogal, dr hab. Tomasz Wiśniewski,
dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, dr Maja Chmura, dr Jacek Dobrowolski,
dr Marcin Mazurek

Organizatorzy:
Fundacja Eryda, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie,
Zakład Filozofii Polityki IF UW, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej IF UW
we współpracy z Aegee Warszawa, Instytutem Misesa, Stowarzyszeniem Koliber oraz Fundacją Wolności i Przedsiębiorczości,

Komitet organizacyjny konferencji:
Karol Zdybel
Tomasz Hołda
Radosław Wójtowicz
Karolina Zakrzewska

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 31.12.2015, na adres: redakcja@eryda.eu
Szczegółowe informacje na stronie: http://eryda.eu/wspolczesny-liberalizm-i-jego-krytyka-porzadek-mysli-i-lad-spoleczny-21-22-i-2016/