Konferencja naukowa: „Bóg – człowiek – świat. W 130. rocznicę urodzin Franza Rosenzweiga”, 14-15.04.2016, Wrocław

9 Sty, 2016; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej
Bóg – człowiek – świat. W 130. rocznicę urodzin Franza Rosenzweiga”.
Wrocław, 14-15 kwietnia 2016 roku.

Franz Rosenzweig należy nie tylko do najwybitniejszych przedstawicieli filozofii dialogu, ale również do najwybitniejszych przedstawicieli filozofii religii. Tytułem naszej konferencji nawiązujemy do opublikowanej w 1998 roku książki God, Man, and  the World: Lectures and Essays of Franz Rosenzweig, nawiązującej do wykładów wygłoszonych w Judisches Freies Lehrhaus w latach 1920-1922.

Gerszom Szolem tak pisał o myśli Rosenzweiga: „Gwiazda zbawienia należy do tego wyjątkowego gatunku książek, których olbrzymie znaczenie nie ulega wprawdzie wątpliwości od chwili, gdy się pojawią, które subtelnie, lecz wyczuwalnie promieniują pewną uzdrawiającą, syntetyczną mocą, lecz które w pewien tajemniczy sposób zdają się zarazem prowokować i uniemożliwiać konfrontację ze swoimi najbardziej fundamentalnymi tezami. A któż zaprzeczy, że podjęcie dyskusji z tego rodzaju ściśle teistycznym systemem, w którym otwiera się całkiem nowa wizja świata judaizmu i jego teologii, czerpiąca z nie wyzyskanych dotąd źródeł myślenia religijnego, było i pozostaje nadal sprawą naglącą?” Zapraszamy zatem do zmierzenia się z myślą filozoficzną i teologiczną Franza Rosenzweiga. Trzy wyróżnione w tytule pojęcia są – w pewnym sensie – problemowymi ramami, w obrębie których miałyby poruszać się nasze poszukiwania.

Zapraszamy do wygłoszenia referatu (20 minut). Propozycję tematu wraz z pół- stronicowym streszczeniem prosimy przesyłać do końca lutego 2016 roku na adres elektroniczny podany poniżej. Streszczenia posłużą do kwalifikacji propozycji do Programu Konferencji. O przyjęciu referatu poinformujemy 7 marca 2016 roku. Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN. Termin płatności i wszystkie związane z tym formalności zostaną podane w liście zawiadamiającym o przyjęciu referatu na konferencję. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z noclegami.

W imieniu Organizatorów:
dr hab. Maciej Manikowski (Zakład Antropologii Filozoficznej) dr Dominika Jacyk (Zakład Filozofii Niemieckiej)
Zgłoszenia i zapytania: maciej.manikowski@uwr.edu.pl
Zaproszenie na konferencję o Franzu Rosenzweigu