Uwaga! Aktualizacja! Terminarz sesji poprawkowej w IF UW (3-9 marca 2016 roku)

1 Mar, 2016; Aktualności Dyżury i zmiany w zajęciach Ogłoszenia

Sesja poprawkowa dla studiów Filozofia, PBC&V i Bioetyka:
Sesja poprawkowa zimowa marzec 2016
Uwaga! Termin zaliczenia z Recent Polish Philosophy – prof. Anna Brożek – po uzgodnieniu mailowym!

Sesja poprawkowa dla studiów Kognitywistyka:
Sesja poprawkowa zimowa 2016 Kognitywistyka rok I
Sesja poprawkowa zimowa 2016 Kognitywistyka rok II