Zaproszenie do udziału w WIOSENNEJ SZKOLE BIOETYKI: „Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym”

11 Mar, 2016; Aktualności Ogłoszenia

Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają studentów i młodych naukowców do udziału
WIOSENNEJ SZKOLE BIOETYKI „Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym”.

Termin: Zajęcia Wiosennej Szkoły Bioetyki rozpoczynają się w piątek (22 kwietnia 2016) o godz. 14.00,
a kończą w niedzielę (24 kwietnia 2016) o godz. 16.00.
W sumie Szkoła obejmuje 20 godzin dydaktycznych, w tym 7 godzin warsztatów.

Miejsce: Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie (k. Warszawy).
UDZIAŁ W SZKOLE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Organizatorzy pokrywają koszty noclegów oraz wyżywienia, nie pokrywają kosztów dojazdu.
Liczba uczestników Szkoły jest ograniczona. Do udziału w zajęciach zaprosimy 25 studentów i młodych naukowców. Nabór uczestników odbywa się w drodze konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 kwietnia 2016 roku.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:
http://cbb.uw.edu.pl/wiosenna-szkola-bioetyki/