Akademiki w roku akademickim 2016/2017 – 23 maja 2016 uruchomienie tury składania wniosków!

13 Maj, 2016; Aktualności Ogłoszenia

Biuro Spraw Studenckich – http://bss.uw.edu.pl/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/

Informujemy, że 23 maja 2016 roku zostanie uruchomiona tura składania wniosków o miejsce w domu studenta w USOSweb na rok akademicki 2016/ 2017. Wszystkie terminy związane z ubieganiem się o miejsce w domu studenta określa Komunikat zamieszczony poniżej .

Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich. W tym roku akademickim zmiany będą dotyczyć terminów rozpatrywania wniosków dla studentów lat wyższych oraz dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2016/ 2017, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2016/ 2017.

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:
1) Składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2016/ 2017

  • dla obecnych studentów: od 23 maja 2016 – do 1 lipca 2016
  • dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia)w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb

2) Rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:
a) obecnym studentom: 22 lipca 2016 – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 1 lipca 2016
b) studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów:

  • 12 sierpnia 2016
  • 9 września 2016

c) obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:

  • 16 września 2016
  • 28 września 2016

3) Kwaterowania w domach studenta:
a) dla studentów cudzoziemcówod 15 września 2016 – do 6 października 2016
b) dla pozostałych osóbod 22 września 2016 – do 6 października 2016

4) Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2016.