Spotkanie z cyklu „Francuska myśl XXI wieku”, 3 czerwca 2016, IF UW, s.205 (dawny BUW)

31 Maj, 2016; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Samotna suwerenność
a
Suwerenność solidarna

Społeczność międzynarodowa uczestniczy w dwóch procesach. Z jednej strony w procesie integracji – poprzez wspólnotę problemów jak globalne ocieplenie, jurysdykcja międzynarodowa czy przestrzeganie praw człowieka i obywatela. Z drugiej w procesie pogłębiania suwerenności narodowej postulowanym przez coraz więcej wspólnot politycznych.

Francuska myślicielka i konstytucjonalista Mireille Delmas-Marty chce wyjść z tego impasu postulując stworzenie suwerenności solidarnej. Według niej klasyczna wizja suwerenności została już zredefiniowana poprzez:
(1) współzależność (interdépendance) w ramach światowych problemów takich jak globalne ocieplenie czy zagrożenie nuklearne oraz (2) uniwersalizację wartości poprzez prawa człowieka i prawo międzynarodowe.

Kanwą do tego spotkania jest artykuł Mireille Delmas-Marty opublikowany na łamach dziennika Libération: http://www.liberation.fr/debats/2016/04/20/le-dereglement-climatique-une-derniere-chance-pour-l-humanite_1447485

Spotkanie z cyklu „Francuska myśl XXI wieku”.
Format: seminarium z tłumaczenie symultanicznym
Data: piątek, 3 czerwca o godz. 13h15
Miejsce: Instytut Filozofii UW. Sala 205. Stary BUW
Uczestnicy:
– Mireille DELMAS-MARTY, Collège de France
Prowadzenie:
– Michał KOZŁOWSKI, Instytut Filozofii UW