XVII Warsztaty Logiczne pt. „Obliczenia – Arytmetyka – Poznanie”, 15-18.09.2016

9 Cze, 2016; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Konferencja „Teoria czynności i wytworów”, 11.06.2016

9 Cze, 2016; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

9 Cze, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr  hab. Wawrzyniec Rymkiewicz odwołuje dyżur w piątek – 10 czerwca 2016, w godz. 18:15-19:45.

9 Cze, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Teresa Hołówka odwołuje dyżur we wtorek – 14 czerwca 2016 roku.

9 Cze, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Filip Kawczyński przekłada dyżur z 9 czerwca 2016 (czwartek), na 10 czerwca 2016 (piatek), w godz. 11:00-12:00.

Rozstrzygnięcie konkursu DSM 2016

9 Cze, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Komisja Konkursowa ds. DSM rozstrzygnęła konkurs o finansowanie projektów badawczych ze środków dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców.
Na konkurs wpłynęły 34 wnioski, z czego rozpatrywanych było 28 wniosków (2 wnioski zostały wycofane, 4 wnioski odrzucono z powodów formalnych).
Wnioski zostały ocenione w skali 1-30 punktów w trzech obszarach: wartość naukowa projektu, dorobek wnioskodawcy, zasadność kosztorysu.
Lista projektów DSM 2016 wraz z przyznaną punktacją i kwotą finansowania
Decyzje o przyznaniu finansowania zostaną dostarczone kierownikom projektów w najbliższym czasie.

7 Cze, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Jacek Migasiński odwołuje dyżur w czwartek, 9 czerwca 2016 roku.

Wykład prof. Marcina Miłkowskiego w IF UW, 13.06.2016

6 Cze, 2016; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Ciąg dalszy…

Spotkanie „Globalizacja solidarności”, 13.06.2016, g.17.00, Centrum Myśli Jana Pawła II

6 Cze, 2016; Aktualności Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

6 Cze, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Anna Wójtowicz dyżuruje w czerwcu 2016 w podanych poniżej terminach:
08.06 (środa), godz. 10:30-11:30
14.06 (wtorek), godz. 12:30-14:30
21.06 (wtorek), godz. 12:30-14:30, pok. 111.

Odwołany dyżur dr Bogdana Dziobkowskiego

6 Cze, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Ciąg dalszy…

3 Cze, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Agnieszka Nogal dyżuruje w terminie od 7 czerwca do 12 lipca 2016 we wtorki, w godz. 11:00-12:30, pok. 104.