XIX Międzynarodowe Sympozjum „Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej. W 2400. rocznicę urodzin Arystotelesa”

2 Lis, 2016; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Dnia 1 grudnia 2016 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizują XIX Międzynarodowe Sympozjum na temat: Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej. W 2400. rocznicę urodzin Arystotelesa, z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”.

Celem debaty naukowej jest ukazanie uniwersalności metafizyki Arystotelesa w wyjaśnianiu świata, człowieka i ludzkiego działania. Okazją do podjęcia refleksji na ten temat jest ogłoszenie przez UNESCO roku 2016 międzynarodowym rokiem Arystotelesa w 2400 rocznicę jego urodzin. Podczas debaty zostanie ukazana specyfika metafizyki Arystotelesa, jej oryginalność, a także współczesne zainteresowania myślą Stagiryty oraz jej interpretacje. W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Program Sympozjum