III edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

11 Lut, 2017; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
informujemy o ogłoszeniu III edycji  konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.
W dwu jego poprzednich edycjach wpłynęło ponad 80 znakomitych prac naukowych, reprezentujących niezwykle wysoki poziom merytoryczny i świadczących o doskonałym warsztacie naukowym twórców.  W I edycji nagrodę przyznano Panu Prof. Janowi Strelauowi, za książkę „Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania”, w drugiej zaś – Pani Prof. Ewie Kołodziejczyk za książkę „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”.
Liczba i poziom zgłaszanych prac, wartość dzieł nominowanych i nagrodzonych oraz zainteresowanie środowiska naukowego konkursem świadczą o tym, że decyzja Władz Uniwersytetu Łódzkiego o ustanowieniu nagrody i przeprowadzeniu konkursu odpowiadała i nadal odpowiada na potrzebę ukazania dorobku polskiej humanistyki jako dorobku o najwyższych walorach naukowych.
Prace należy zgłaszać do 28 kwietnia 2017 roku na adres Biura Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
Poniżej ogłoszenie JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego i regulamin konkursu.
Kontakt: Katarzyna Rubciak
Kierownik Biura Rektora UŁ
tel.: 42 635-40-14
e-mail: katarzyna.rubciak@uni.lodz.pl

Nagroda Kotarbinskiego edycja III ogłoszenie
Regulamin Nagrody 2017