Uwaga! 1 kwietnia 2017 roku traci ważność umowa zawarta z Supertour! Nowa firma to Biuro WhyNotTravel

31 Mar, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Informujemy, że 1 kwietnia 2017 roku traci ważność umowa DZP-372-107/2013 zawarta z Przedsiębiorstwem Turystyczno-Handlowym Supertour Sp. z o. o, na zakup biletów lotniczych  komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.
W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 został wybrany nowy wykonawca tych usług: Biuro WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 do 2 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/formularze-2

Lista kontaktowa WhyNotTRAVEL

Siedziba Firmy : Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn
Biuro w Warszawie: Time 4 Travel WhyNotTRAVEL Sp. z o.o., Aleja Zjednoczenia 36 (wejście B), 01-830 Warszawa
pon. – pt.: 9.00– 17.00
sob.: 10.00 – 14.00

UWAGI:
1. W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w oferowanych cenach biletu lub zamiaru kupna biletu w innym biurze lub bezpośrednio u przewoźnika, należy wystąpić do Biura Współpracy z Zagranicą (także e-mailowo na adres: sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl lub anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl z prośbą o wyrażenie zgody na kupno biletu w innym biurze /u przewoźnika, przekazując informację o obu cenach.

2. Zgodnie z umową zawartą z WhyNotTRAVEL, faktura może być wystawiona na Uniwersytet Warszawski tylko w przypadku opłaty należności przelewem bankowym lub kartą służbową Uniwersytetu Warszawskiego (nowość).

3. Umowa nie obejmuje zakupu krajowych biletów kolejowych i autobusowych (nowość).

4. Podstawą wystawienia biletu jest złożenie w WhyNotTRAVEL przez osobę wyjeżdżającą pisemnego zamówienia, którym jest formularz  Zlecenie zakupu biletu, podpisany przez osobę wyjeżdżającą, kierownika jednostki UW oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe lub, jeżeli dotyczy, Zlecenie na zakup biletu na przelot „tanią linią lotniczą”.