Wykład Profesora Piotra Stalmaszczyka w IF UW, 28.04.2017, g.16:45, s.109

22 Kwi, 2017; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Zapraszamy na kolejny w roku akademickim 2016/2017 odczyt
w ramach seminarium Znak-Język-Rzeczywistość.
28 kwietnia 2017 roku
(piątek, godz. 16:45 sala im. K. Ajdukiewicza, I piętro)

Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk
(Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego)
wygłosi odczyt:
Interdyscyplinarność w badaniach nad językiem: od ʻepistemologicznego cięcia’ do ʻepistemologicznych spotkań’

Materiały związane z wystąpieniem są dostępne na stronie seminarium: http://pts.edu.pl/seminarium-2016-2017-1.html
Prosimy uprzejmie o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.
Na stronie seminarium znajdą Państwo także kalendarium spotkań seminarium.
Znak-Język-Rzeczywistość finansowane w ramach umowy nr 691/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski.