Zlot Filozoficzny / Philosophers’ Rally, 6-8.07.2017, Wrocław

20 Kwi, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ośrodek Badań Filozoficznych we współpracy z Instytutem Filozofii oraz Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich innych zainteresowanych do wzięcia udziału w trzynastej edycji dwujęzycznej konferencji Zlot Filozoficzny / Philosophers’ Rally, która odbędzie się w dniach 6-8 lipca 2017 roku we Wrocławiu.

Celem Zlotu jest wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami o różnym statusie akademickim i praktyce naukowej z ośrodków krajowych oraz międzynarodowych. Wydarzenie to ma charakter integracyjny i pomaga w nawiązaniu dialogu międzykulturowego i międzypaństwowego poprzez wspólne działania na płaszczyźnie badawczej.

Podczas konferencji zaplanowane są referaty w sekcjach tematycznych, wykłady plenarne wygłoszone przez zaproszonych gości jak również panele dyskusyjne. Językami konferencji są polski oraz angielski.

Tematyka wystąpień jest dowolna. Zgłoszenia wraz z abstraktami nieprzekraczającymi 250 słów prosimy wysyłać poprzez formularz dostępny pod adresem https://easychair.org/conferences/?conf=rally2017 do 20 maja 2017. Przewidziany czas wystąpień to 20 minut (plus 10 minut dyskusji).

Opłata konferencyjna wynosi 88 zł (25 euro dla uczestników zza granicy).
Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie Zlotu: http://zlot.obf.edu.pl
W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem: zlot@obf.edu.pl

Potwierdzeni zaproszeni goście (lista na bieżąco aktualizowana będzie na stronie internetowej):
prof. Constantine Sandis (University of Hertfordshire, Wielka Brytania),
prof. Adam Czarnota (Międzynarodowy Instytut Socjologii Prawa, Oñati, Hiszpania),
dr. hab. Maria Kostyszak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski)
prof. Adam Sulikowski (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Wrocławski)

Komitet programowy:
dr hab. Maria Kostyszak (Dyr. Instytutu Filozofii UWr, Zakład Etyki),
prof. dr. hab. Andrzej Bator (Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr),
prof. dr hab. Adam Chmielewski (Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej, Instytut Filozofii WNS UWr),
prof. dr hab. Adam Sulikowski (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr),
dr hab. Janusz Jaskóła (Zakład Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii WNS UWr),
dr hab. Krzysztof Szlachcic (Katedra Logiki i Metodologii Nauk, WNS UWr),
dr hab. Przemysław Kaczmarek (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr),
dr Paweł Jabłoński (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr),
dr Łukasz Nysler (Wszechnica Filozoficzna),
mgr Natalia Karczewska (Ośrodek Badań Filozoficznych, Uniwersytet Warszawski),
dr Paweł Wróblewski (Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii WNS UWr).

_________________________________________________________________________________________

We would like to invite undergraduate, graduate students, post-docs and other scholars interested in participation in the 13th edition of the international philosophical conference Philosophers’ Rally which will take place on 6-8th July, 2017 in Wroclaw, Poland.

The conference is organised by the Centre for Philosophical Research along with the Department of Philosophy and Faculty of Law, Administration & Economics, University of Wroclaw. The idea behind the conference is to provide an opportunity for young scholars to discuss their ideas with more experienced researchers and to create a space for international cooperation between the philosophical centres in Europe.

During the Rally you will have the opportunity to participate in the thematic sections, lectures delivered by the keynote speakers as well as panel discussions. The languages of the conference are English and Polish.

We invite submissions on any topic in philosophy suitable for a 20 minute presentation followed by 10 minutes Q&A. Abstracts of the proposed papers (no longer than 250 words) should be submitted through the form available at https://easychair.org/conferences/?conf=rally2017 by the 20th of May 2017.

The conference fee is 25 EUR (international participants) or 88 PLN (participants from Poland).
More information is available at the official page of the Rally: http://zlot.obf.edu.pl
For any further questions please contact us: zlot@obf.edu.pl

Confirmed keynote speakers (the list will be constantly updated at our web page):
prof. Constantine Sandis (University of Hertfordshire, UK)
prof. Adam Czarnota (International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Spain)
dr. hab. Maria Kostyszak (University of Wroclaw, Poland)
prof. Adam Sulikowski (University of Wroclaw, Poland)

Programme committee:
Dr. hab. Maria Kostyszak (Head of Department of Philosophy, University of Wroclaw),
Prof. Andrzej Bator (Head of Department of Theory and Philosophy of Law, University of Wroclaw),
Prof. Adam Chmielewski (Department of Philosophy, University of Wroclaw),
Prof. Adam Sulikowski (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr),
Dr. hab. Janusz Jaskóła (Department of Philosophy, University of Wroclaw),
Dr. hab. Krzysztof Szlachcic (Department of Logic and Methodology of Science, University of Wroclaw),
Dr. hab. Przemysław Kaczmarek (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr),
Dr. Paweł Jabłoński (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr),
Dr. Łukasz Nysler (Wszechnica Filozoficzna),
Dr. Natalia Karczewska (Centre for Philosophical Research),
Dr. Paweł Wróblewski (Department of Philosophy, University of Wroclaw).