Konferencja naukowa „Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną”, 30.11.- 01.12., Poznań

29 Sie, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną
Poznań, 30 listopada-1 grudnia 2017

Fenomenem, któremu poświęcona będzie kolejna interdyscyplinarna konferencja organizowana przez Centrum Badań im. Edyty Stein UAM we współpracy badawczej między Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego i Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu będzie rozmowa. Postawimy pytanie nie tylko o formalne, ale przede wszystkim aksjologiczne, a nawet metafizyczne warunki, konieczne, by zwykła konwersacja zmieniła się w autentyczną rozmowę, by dwie jednostki ludzkie, cierpiące – jak to określił Leszek Kołakowski – na „separację nieznośną”, mogły przezwyciężyć ją poprzez fenomen spotkania i medium języka. Jeśli czynimy ją przedmiotem naszej uwagi i refleksji to znaczy, że zdajemy sobie sprawę z tego, że ów akt wzajemnej komunikacji międzyludzkiej stał się problemem. Wieloaspektowość rozmowy narzuca konieczność podjęcia rozmaitych kwestii badawczych metodologiczno-teoretycznych, rozpiętych między przyrodoznawstwem a humanistyką, i poszczególnymi ich dziedzinami. Rozpatrując aspekty tego fenomenu, warto przypomnieć, iż w dawniejszych wiekach, prowadzenie rozmowy uważano za szczególną sztukę, w której kwestia języka, jego jakość, użycie, stanowiły o charakterze i poziomie rozmowy. Zjawisko rozmowy zanurzone jest głęboko w kulturze, w której żyjemy. Warto zastanowić się nad tradycją, ramami kulturowymi i historią, która kształtuje nasze podejście do rozmowy. Świat XXI wieku obfituje w możliwości kontaktu z innymi kulturami i prowokuje do rozmów ze sobą i Innymi, otwierając na relacje, które pogłębia rozmowa.

Rozmowa w medycynie i opiece medycznej stanowi wielowymiarową przestrzeń, w której ujawniają się wszystkie najistotniejsze strony tego fenomenu, wywodzące się z teorii i realizujące się w codziennej praktyce. Rozmowa, przenikająca nieustannie spotkanie lekarza i pacjenta, jest wyzwaniem dla kolejnych pokoleń medyków i fenomenem złożonym, mającym zarówno aspekt przedmiotowy, ale i swój specyficzny aspekt podmiotowy – jest rozmową z kimś o nim samym w jego sytuacji granicznej, jaką stać się może choroba. W doświadczeniu rozmowy warto przywrócić nie tylko metodę empatii, lecz także poznawczo mocniejszą metodę wczucia, o której zdolność aplikacyjną w warunkach szpitalnych i obecność w procesie pielęgnacyjnym pacjenta paliatywnego pytać trzeba.
Rozmowa umożliwia zatem poszukiwanie prawdy o człowieku i bycie człowiekiem, sięga poprzez wczucie do jego głębi i duchowości, niekiedy do Absolutu. W ich kontekście często staje się modlitwą i „przejściem” do spraw ostatecznych.
Zapraszając do wspólnej refleksji nad zjawiskiem rozmowy spróbujmy odpowiedzieć na sygnalizowane kwestie i zastanowić się też: O czym rozmawiamy, kiedy rozmawiamy o rozmowie?

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji i prosimy o nadsyłanie abstraktów z podaniem tytułu oraz streszczenia planowanego wystąpienia (długość do 900 znaków, interlinia 1), z podaniem stopnia naukowego i afiliacji wraz z adresem mailowym do dnia 8 października 2017 roku na adres cbes@amu.edu.pl z dopiskiem „Fenomen rozmowy”. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 240 zł. (doktoranci) oraz 380 zł. (pozostali referenci). Pokryje ona koszty organizacyjne, wyżywienie oraz częściowo koszty publikacji tekstów, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, deklarujemy jednak pomoc w ich rezerwacji. Nie zwracamy także kosztów podróży. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo spodziewać się w szczegółowym informatorze konferencyjnym, w którym wskażemy także dane konta konferencyjnego do przelewu. Roześlemy go zaraz po akceptacji referatów, czyli ok. 15 października 2017.

O ostatecznym dopuszczeniu do wystąpienia konferencyjnego zadecyduje wpłata na konto organizatorów konferencji, którą należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2017.

W imieniu organizatorów
Dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein
prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

Fenomen rozmowy zaproszenie