Aktualizacja! Wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

3 Sie, 2017; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Zamieszczamy pismo Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, prof. UW dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, w sprawie ubiegania się i przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.
W tym roku wnioskowanie o stypendia ministra odbywać będzie się po raz pierwszy z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia 2017 roku.

Ostateczny termin składania wniosków w Instytucie Filozofii UW: 18 września 2017 roku.

Wnioski będą podlegały sprawdzeniu pod względem formalnym przez dyrektora dr. Bogdana Dziobkowskiego (studenci) i kierownika studiów doktoranckich prof. Agnieszkę Nogal (doktoranci), a następnie zostaną poddane pod głosowanie na Radzie Instytutu (25 września 2017) i na Radzie Wydziału (26 września 2017).

Więcej informacji dotyczących stypendium ministra (zasady, wskazówki dotyczące dokumentowania osiągnięć, wypełniania, jak i oceny wniosków) znajdą Państwo na stronach BSS – w zakładce Sekcji Socjalnej: http://bss.uw.edu.pl/stypendium-ministra-20162017/ oraz BSD – w zakładce poświęconej stypendium ministra: http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/

UWAGA! W związku z wprowadzeniem w USOSweb możliwości składania wniosków o stypendium Ministra NiSzW, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego zamieszcza informacje na stronach z aktualnościami dla studentów i doktorantów.
Link do pliku:
https://docs.google.com/document/d/1VYRwf4upSpi0KOPSLZ5Ld1WlpH9ORakc35IVfpLx2ZQ/edit?usp=sharing

UWAGA!
Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego zamieszcza uzupełnieni informacji dot. stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia.

Bardzo istotna jest informacja, że doktoranci na pierwszym i na ostatnim roku studiów nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra.

Reguluje to paragraf 2, ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom:

„Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich.”

Ponadto istotną informacją jest to, że doktoranci przedłużający studia doktoranckie, również nie mogą się o ww. stypendium ubiegać:

„W myśl orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. sygn. akt II SA/Wa 1203/16), stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 558).

Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania ww. warunku dokonują uczelnie.

Punkt II linku poniżej: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Stypendium Ministra