Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Etyczne aspekty kształtowania karier w polskiej nauce” – termin zgłoszeń do 10.11.2017

27 Paź, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Komitet Etyki w Nauce PAN ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.Etyczne aspekty kształtowania karier w polskiej nauce”, która odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.
Konferencja będzie poświęcona etycznym aspektom relacji pracowników naukowych uniwersytetów z młodszą kadrą naukową: doktorantami, asystentami i adiunktami. Kształt tych relacji ma zasadniczy wpływ na szanse młodych pracowników nauki na awans naukowy i karierę w sektorze akademickim, a także na jakość osiągnięć naukowych. W szczególności interesować nas będą zagadnienia etycznych aspektów opieki nad pracą naukową studentów i doktorantów, standardy relacji między członkami zespołów badawczych, problemy relacji między zwierzchnikami a ich podwładnymi w strukturze uniwersyteckiej, atrybucja autorstwa osiągnięć i publikacji naukowych, zasady powoływania i działania uniwersyteckich komisji etycznych ds. badań naukowych, kształtowanie przez dojrzałych nauczycieli akademickich postaw etycznych studentów i młodych pracowników nauki.
Konferencję zainauguruje wykład dr hab. Izabeli Wagner, która przedstawi społeczne aspekty sytuacji zawodowej naukowców w Polsce i za granicą. Izabela Wagner pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii UW. Jest autorką książek poświęconych karierom artystów („Producing Excellence. The Making of Virtuoso” Rutgers University Press, 2015) i naukowców („Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych” Scholar WN 2011). W publikacjach, powstałych głównie na gruncie badań etnograficznych, analizuje relacje mistrz-uczeń, które są podstawą funkcjonowania środowisk naukowych i artystycznych.
W konferencji wezmą udział członkowie Komitetu Etyki w Nauce PAN oraz zaproszeni goście. Oprócz tego zaplanowana została sesja referatów zgłoszonych w drodze ogłoszenia konferencyjnego.
Nadchodząca konferencja służyć ma nie tylko wymianie poglądów pomiędzy ludźmi nauki ­– istotnym celem, który postawili sobie organizatorzy, jest wspólne wypracowanie wniosków, które mogłyby stać się podstawą stanowiska Komitetu Etyki w Nauce PAN dotyczącego rozwoju karier w polskim środowisku akademickim.
W ramach konferencji przewidujemy trzy główne działy tematyczne:

  1. Wpływ nauczycieli uniwersyteckich na tworzenie dobrych praktyk w relacjach między pracownikami nauki. Przywództwo i kariery w nauce.
  2. Rola dojrzałych badaczy w tworzeniu kultury rzetelności badań naukowych. Autorstwo osiągnięć i publikacji naukowych, etyczne aspekty recenzowania publikacji, postępowań awansowych i wniosków grantowych.
  3. Relacje między członkami zespołów badawczych: współpraca a konkurencja, hierarchie i instytucje nauki.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w formie wypełnionego formularza rejestracji (w przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa biernego) lub w formie wypełnionego formularza rejestracji oraz formularza abstraktu (w przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa czynnego) należy przesłać drogą mailową na adres k.chludzinsk@gmail.com do dnia 10 listopada 2017 roku.
Formularz rejestracji, formularz abstraktu oraz wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Komitetu Etyki w Nauce PAN http://www.ken.pan.pl/index.php/aktualnosci