Szczegółowe zasady oceny wniosków o doktoranckie stypendia naukowe w Instytucie Filozofii UW

21 Paź, 2017; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Poniżej zamieszczamy w załącznikach zatwierdzone przez JM Rektora UW szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Filozofii. Zasady obowiązują przy ubieganiu się o stypendia na rok akademicki 2017/2018. Zasady zostały też opublikowane w USOSweb (tzn. dołączone do zasad innych jednostek i dostępne dla doktorantów przy wypełnianiu wniosków na tzw. ekranie 3). Przypominamy, że doktoranci od 11 października 2017 roku mogą składać już wnioski w systemie.
Kontakt pod adresem mailowym: stypendia.usos@uw.edu.pl
IF_dla_najlepszych_zatwierdzone
IF_doktoranckie_zatwierdzone
IF_zwiększenie_zatwierdzone