Instytut Filozofii UW zaprasza do uczestnictwa w polsko-niemieckiej szkole zimowej; rejestracja w USOS od 15.11.2017

16 Lis, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów IF UW, a także innych kierunków humanistycznych, do uczestnictwa w polsko-niemieckiej szkole zimowej, dotyczącej pojęcia demokracji, połączonej z warsztatami praktycznymi z zakresu procesów demokratycznych, pt.:
„Demokracja DE PL. Obszary wolności, władzy i współkształtowania demokracji w społeczeństwie obywatelskim w Polsce i w Niemczech. Polsko-niemiecka szkoła zimowa”.

Szkoła odbędzie się w dniach 15-19.01.2018 r. w Bad Bevensen w Niemczech, w ośrodku edukacyjnym Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V., przy współpracy Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji.
Warsztaty odbędą się w jęz. polskim i niemieckim, zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest rozliczane na zasadzie uczestnictwa w seminarium (3 ECTS). Rejestracja przez USOS (od 15.11.2017) odbywa się po adresami:

Uczestnicy muszą ponieść koszty podróży w pełnej wysokości oraz część kosztów zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku (ryczałt 50 EUR).
Dalsze informacje (w tym pełny program i opis) można znaleźć na stronie www:
https://sites.google.com/uw.edu.pl/dobrzanski/demokracja-de-pl

Osoby niebędące studentami, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu, proszone są o kontakt bezpośrednio z koordynatorem projektu, dr Michałem Dobrzańskim: michaldobrzanski@uw.edu.pl
Zachęcam do uczestnictwa i proszę o przekazywanie dalej informacji o wydarzeniu.
Michał Dobrzański
Zakład Filozofii Społecznej IF UW