Warsztaty „Demokracja DE PL. Obszary wolności, władzy i współkształtowania demokracji w społeczeństwie obywatelskim w Polsce i w Niemczech. Polsko-niemiecka szkoła zimowa”, rejestracja w USOS

2 Gru, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów IF UW, a także innych kierunków humanistycznych, do uczestnictwa w polsko-niemieckiej szkole zimowej, dotyczącej pojęcia demokracji, połączonej z warsztatami praktycznymi z zakresu procesów demokratycznych, pt.: “Demokracja DE PL. Obszary wolności, władzy i współkształtowania demokracji w społeczeństwie obywatelskim w Polsce i w Niemczech. Polsko-niemiecka szkoła zimowa”.
Szkoła odbędzie się w dniach 15-19.01.2018 roku w Bad Bevensen w Niemczech, w ośrodku edukacyjnym Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V., przy współpracy Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji.
Warsztaty odbędą się w jęz. polskim i niemieckim, zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest rozliczane na zasadzie uczestnictwa w seminarium (3 ECTS). Rejestracja przez USOS (do 15.12.2017) jest dostępna pod adresem:
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=3501-DEPL17-S (dla IF UW)
Uczestnicy muszą ponieść koszty podróży w pełnej wysokości oraz część kosztów zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku (ryczałt 50 EUR).
Dalsze informacje (w tym pełny program i opis) można znaleźć na stronie www:
https://sites.google.com/uw.edu.pl/dobrzanski/demokracja-de-pl
Osoby spoza IF UW, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu, proszone są o kontakt bezpośrednio z koordynatorem projektu, dr Michałem Dobrzańskim: michaldobrzanski@uw.edu.pl