Zapraszamy na warsztaty z Dr Malou Juelskjær, 15.01.2018

15 Gru, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia Wykłady gościnne

Zapraszamy na warsztaty z Dr Malou Juelskjær
(Danish School of Education, Aarhus University):
We invite you to take part in workshops with Dr. Malou Juelskjær (Danish School of Education, Aarhus University):
Thinking with Karen Barad
15 STYCZNIA 2018 // JANUARY 15, 2018
Miejsce: zostanie podane przy rejestracji (w Warszawie) // Place: to be confirmed (in Warsaw)
Czas // Time: 11:00-13:00

[scroll down for English]

Warsztaty odbędą się w języku angielskim. Będą one miały charakter wprowadzający do teorii Karen Barad. Podczas warsztatów będziemy dyskutować o dwóch tekstach:
K. Barad, Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart, „Parallax” 20, 2014, s. 168-187.
oraz
K. Barad, M. Juelskjær, N. Schwennesen, Intra-active Entanglements – An Interview with Karen Barad, „Kvinder, Køn & Forskning” 1-2, 2012, s. 10-23.

Liczba miejsc jest ograniczona, osoby chętne do uczestnictwa prosimy o wysłanie maila na adres: monika.rogowska@gmail.com do zgłoszenia prosimy załączyć krótki (300-500 słów) opis swoich badań i zainteresowań badawczych (do 03.01.2018).
Teksty zostaną przesłane uczestnikom i uczestniczkom przy potwierdzeniu rejestracji (do 08.01.2018).

Dr Malou Juelskjær jest psycholożką społeczną, profesorką w Danish School of Education na Aarhus University; jest również członkinią Management Committee sieci COST Action: „New Materialism: Networking European Scholarship on ‚How Matter Comes to Matter’” (http://newmaterialism.eu/). Od lat w swoich badaniach myśli-wraz-z Karen Barad. Współautorka pozycji „Learning Bodies”, autorka wielu esejów, ostatnio m.in.: „A pace of our own. Becoming through speeds and slows: investigating living through temporal ontologies of the university” (wraz z Moniką Rogowską-Stangret, http://www.lectitopublishing.nl/Article/Detail/WYQD6AIJ) oraz „Atmospheric encounters: generic competences in light of posthumanist teaching practices with/on affectivity” (w: „Theories of affect and concepts in generic skills education: adventurous Encounters”, red. Edyta Just & Wera Grahn, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2017, s. 65-89). Obecnie pracuje nad książką poświęconą Karen Barad oraz jako współautorka nad książką „Research practices in conversation. Engaging in worldings through Agential Realism”.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu: „Kartografie obcości, inności, w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej” (kierownik: prof. UW, dr hab. Magdalena Środa) finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2019.
http://kartografieobcosci.uw.edu.pl/

The workshop will be held in English. It will serve as an introduction to Karen Barad’s theory and we will discuss two texts:
K. Barad, Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart, “Parallax” 20, 2014, p. 168-187.
and
K. Barad, M. Juelskjær, N. Schwennesen, Intra-active Entanglements – An Interview with Karen Barad, “Kvinder, Køn & Forskning” 1-2, 2012, p. 10-23.

The number of participants is limited. If you wish to participate please send an e-mail to  monika.rogowska@gmail.com together with a  short (300-500 words) position paper concerning you research interests and projects (due 3rd Jan 2018).
The texts will be sent to participants simultaneously with registration confirmation (on 8th Jan 2018).
Dr. Malou Juelskjær is a social psychologist, works as an associate professor at Danish School of Education, Aarhus University, and she is the Member of the Management Committee of the COST Action IS1307: “New Materialism: Networking European Scholarship on ‚How Matter Comes to Matter’” (http://newmaterialism.eu/). She has been thinking-with Karen Barad for some time now. Coauthor of “Learning Bodies”, author of many essays, recently, among other things: “A pace of our own. Becoming through speeds and slows: investigating living through temporal ontologies of the university” (with Monika Rogowska-Stangret, http://www.lectitopublishing.nl/Article/Detail/WYQD6AIJ) and “Atmospheric encounters: generic competences in light of posthumanist teaching practices with/on affectivity” (in: “Theories of affect and concepts in generic skills education: adventurous Encounters”, ed. Edyta Just & Wera Grahn, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2017, s. 65-89). Currently she works on the book on Karen Barad and – as co-author – on the book „Research practices in conversation. Engaging in worldings through Agential Realism”.

The event is a part of the project “Cartographies of strangeness, otherness, and (ex)(in)clusion. The perspective of contemporary philosophy and art” (head: prof. Magdalena Środa) funded by the Ministry of Science and Higher Education under the National Programme for the Development of the Humanities in the years 2016-2019.
http://kartografieobcosci.uw.edu.pl/
Zaproszenie warsztaty