Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) – zagraniczne praktyki absolwenckie – 35 MIEJSC!

5 Lut, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)
Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu
dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
Rok akademicki 2017/2018
35 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
(Komunikat BWZ nr 4/18/SMPA/2017/2018)

1. Minimalny okres trwania praktyk  – 60 dni.
2. Stypendium będzie  przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt  na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 30.09.2018 r. – bez stypendium, o ile student  posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.
3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony i nie później niż do 30.09.2018 r.
4. Miesięczne stypendium:

  • 600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  • 550 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  • 450 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

5. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności,  według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 4 dokumentów:
a) zgłoszenie kandydatury studenta;
b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
c) oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
6. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl;
tel. 22-55-24-068.
7.Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu.