Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) – zagraniczne praktyki studenckie dla studentów – 145 MIEJSC!

5 Lut, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)
Zagraniczne praktyki studenckie (SMP) do krajów programu
dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Rok akademicki 2017/2018
145 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
(Komunikat BWZ nr 3/18/SMP/2017/2018)

1. Minimalny okres trwania praktyk  – 60 dni.

2. Maksymalny okres finansowania pobytu na praktyce wynosi 180 dni, przy czym praktyka musi być  zrealizowana do 30.09.2018 r. Student może wyjechać na praktykę na dłuższy okres niż 180 dni, ale bez finansowania, pod warunkiem posiadania odpowiedniego „kapitału mobilności”.
3. Miesięczne stypendium  wynosi:

  • 600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  • 550 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  • 450 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

4. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 3 dokumentów:
a) zgłoszenie kandydatury studenta;
b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
c) oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
5. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl;
tel. 22-55-24-068.
6. Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu.