Wydział Filozofii i Socjologii oraz Wydział Psychologii w gronie laureatów w XIV edycji Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych

2 Lut, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Miło nam poinformować, że w XIV edycji Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Psychologii otrzymał dofinansowanie na uruchomienie nowego bloku specjalizacyjnego z Semantyki eksperymentalnej (150 godzin konwersatorium, laboratorium komputerowego, laboratorium okulograficznego, zajęć programistycznych, zajęć z analizy korpusowej i semantyki dystrybucyjnej).
Tekst uchwały jest dostępny na stronie BSS UW:
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2018/01/fid14.pdf oraz poniżej
Uchwała z dnia 15 stycznia 2018 Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW