Ankieta – badanie Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD): międzynarodowa mobilność naukowców

23 Maj, 2018; Aktualności Ogłoszenia


Szanowni Państwo,
na polecenie Pana Prorektora ds. naukowych, zamieszczamy prośbę o wzięcie udziału w badaniu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) dotyczącym analizy potrzeb informacyjnych i motywów mobilności młodych naukowców. Skierowane jest ono nie tylko do pracowników naukowych, ale także do studentów i doktorantów prowadzących badania naukowe. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami i instrukcjami (są one w języku polskim i angielskim).
Link do ankiety: www.prognos.com/mobility/DAAD. Pozostanie on aktywny do 15 czerwca 2018 roku. Wypełnienie ankiety powinno zająć około 15 minut.
Toolkit_Survey_DAAD_Reminder_PL
Toolkit_survey_DAAD_Reminder_EN