Wyniki konkursu na 2 stypendia naukowe NCN dla studenta/doktoranta w ramach projektu badawczego „W stronę kognitywnie wiarygodnego, kompozycyjnego modelu kwantyfikacji w języku naturalnym”

Warszawa, 13.11.2020

Komisja, powołana przez Prorektora UW ds. badań prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, oceniła aplikacje złożone w konkursie na 2 stypendia naukowe NCN dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym pt. „W stronę kognitywnie wiarygodnego, kompozycyjnego modelu
kwantyfikacji w języku naturalnym”, kierowanym przez dr hab. Justynę Grudzińską-Zawadowską, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-18.

Działając na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 marca 2019 komisja poddała ocenie 6 nadesłanych na konkurs zgłoszeń. Po przyznaniu kandydatom punktów w poszczególnych obszarach oceny, komisja sporządziła ranking kandydatów (w dwóch kategoriach: Stypendysta 1 oraz Stypendysta 2), a na jego podstawie zdecydowała o przydzieleniu stypendiów następującym osobom:
Stypendysta 1: mgr Aleksandra Siemieniuk
Stypendysta 2: Aleksander Leczkowski

Kierownik projektu
z upoważnienia Komisji Stypendialnej
dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska

Skip to content