Re-writing Cultural Geography: Toward a New Meaning of Eastern Europe – zaproszenie na konferencję międzynarodową (8-10.12.2023)

Zakład Filozofii Kultury Wydziału Filozofii UW oraz „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture” zapraszają na międzynarodową konferencję: Re-writing Cultural Geography: Toward a New Meaning of Eastern Europe”. Konferencja zgromadzi polskich, litewskich, łotewskich, ukraińskich i białoruskich filozofów. Szczegóły i program – poniżej.

Celem konferencji jest filozoficzna rekonceptualizacja kategorii Europy Wschodniej jako szczególnej formy kulturowej. Przez formę kulturową rozumiemy osadzony w pewnej przestrzeni swoiście określony sposób życia, doświadczania i samo-rozumienia. Obowiązujące kategoryzacje  – geograficzne, polityczne, ekonomiczne, czy nawet kulturoznawcze – dzielące Europę w ten czy inny sposób wydają się niespójne, często mieszając kryteria z różnych porządków. Stąd też konieczne wydaje się podjęcie wysiłku wypracowania filozoficznych pojęć, które umożliwiłyby głębszy wgląd w istotę interesującej nas kategorii; i zarazem służyły bądź to jej obronie i utrzymaniu, bądź wykreśleniu jej ze słowników, jako nieaktualnej. Europę Wschodnią chcielibyśmy prowizorycznie rozumieć jako obejmującą kraje znajdujące się na obrzeżach Europy Zachodniej i jako takie od wieków i do dzisiaj nieustannie poddane bezpośredniej konfrontacji z paradoksalną formacją kulturową, która stanowi nieustanne zagrożenie dla wszystkich sąsiadujących z nią państw i narodowości – Rosją.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji (TUTAJ).

Czas: 8 – 10 grudnia 2023

Lokalizacja: 8 grudnia – Aula A, Auditorium Maximum, Uniwersytet Warszawski;  
9-10 grudnia, Aula im. Marii Ossowskiej, Wydział Filozofii, Krakowskie Przedmieście 3

Organizatorzy:

Przemysław Bursztyka

Marcin Rychter

Jan Molina

Kontakt: pbursztyka@uw.edu.pl

Description
Poster

Skip to content