21.10 Spotkanie online: Wokół premiery biografii Leszka Kołakowskiego

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Filozofii UW

Zarządzenie Rektora UW regulujące funkcjonowanie UW w okresie objęcia miasta Warszawy „obszarem czerwonym”

Konkurs na 2 stypendia naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „W stronę kognitywnie wiarygodnego, kompozycyjnego modelu kwantyfikacji w języku naturalnym”

Działania równościowe i antydyskryminacyjne na UW/ Equality and anti-discrimination actions at the UW

15-16.10 Aksjologiczna wizja patriotyzmu

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na WFZ – 15 października, godz. 11:00