Strona Główna > Badania > Archiwum > Dofinansowanie badań ze środków Dyrekcji

Dofinansowanie badań ze środków Dyrekcji

Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie działalności naukowej pracowników i doktorantów IF UW, w tym przede wszystkim na wsparcie finansowe:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU NAUKOWEGO PRACOWNIKA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU NAUKOWEGO STUDENTA LUB DOKTORANTA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROPOZYCJI WYDAWNICZEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAUKOWEGO

Wnioski pracowników należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: badaniaIF@uw.ed.pl
Wnioski doktorantów i studentów należy składać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć osobiście u zastępcy Dyrektora IF UW ds. badań naukowych – dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres: badaniaIF@uw.edu.pl
Ze względu na okres urlopowy wnioski złożone w okresie 30 lipca-31 sierpnia 2018 r. będą rozpatrywane najwcześniej na początku września 2018 roku.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trybie ciągłym. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu należy złożyć co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu.

Złożenie wniosku jest równoznaczne ze złożeniem przez Wnioskodawcę zobowiązania do przestrzegania obowiązujących w IF UW ZASAD OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ DOKUMENTÓW.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego pracownika
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego studenta lub doktoranta
Wniosek o dofinansowanie propozycji wydawniczej
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego