Uchwała Rady Naukowej IF UW – proponowane zmiany w kategoryzacji czasopism

Rada Naukowa Instytutu Filozofii UW oraz Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UW przyjęła w listopadzie 2014 roku uchwały dotyczące proponowanych zmian w kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych i społecznych:

Uchwały Rady IF UW i Rady WFiS UW zostały poparte przez:

Skip to content